Gönderi Belgeleri

Lütfen makale gönderiminde aşağıdaki şablon ve formlardan yayınınız için gerekli olanları doldurarak sisteme yükleyiniz. ATA Dergisi Makale Şablonuyla gönderilmeyen çalışmalar şablon kullanılarak gönderilmesi için sorumlu yazara iade edilecektir.

Makale Şablonu: Makalenizi bu şablonu kullanarak gönderiniz (Microsoft Word dosyası olarak). Başlık, özet, anahtar kelimeler ve ana metin dergimizin “Yazım Kuralları” doğrultusunda düzenlenmelidir. Bu dosyada yazar(lar)ın kimliğini ortaya çıkaracak herhangi bir bilgi yer almamalıdır.

Başlık Sayfası: Yayın ve yazar bilgilerini bu formu doldurarak gönderiniz (Microsoft Word dosyası olarak). Çalışmanın Türkçe ve İngilizce başlıkları ile yazar(lar)ın adı-soyadı, kurum ve iletişim bilgileri gibi yazar(lar)ı tanımlayıcı bilgiler yer almalıdır. 

Teşekkür Formu: Makale metnindeki zorunlu olan "Teşekkür" bölümünde yer alacak bilgiler için bu formu doldurup gönderiniz.

Yazar Katkı Beyan Formu: Makale metnindeki zorunlu olan “Yazarların Katkıları” bölümünde yer alacak bilgiler için bu form sorumlu yazar tarafından doldurulmalıdır.

Menfaat Uyuşmazlığı Beyan Formu: Makale metnindeki zorunlu olan "Menfaat Uyuşmazlığı" bölümünde yer alacak bilgiler için bu formu doldurup gönderiniz.

Etik Beyan Formu: Dergimiz “Etik İlkeler ve Yayın Politikası” doğrultusunda dergiye yayımlanmak üzere sunulan çalışma için “Etik Kurul İzni” gerekmediğine dair beyan formudur (“Etik Kurul İzni” gerektiren çalışmalar için ilgili kuruldan belge alınmalı ve bu form yerine yüklenmelidir.).

Telif Hakkı Devir Formu: Yazar(lar)ın dergimizin “Etik İlkeler ve Yayın Politikası” doğrultusunda çalışmanın telif haklarını dergimize devir ettiğine dair beyanları ıslak imzalı olmalıdır.

Yazarlıktan Feragat Etme Formu: Dergiye gönderilecek makalelerdeki yazarlık haklarından feragat etmek isteyen kişiler bu formu doldurmalıdır.

Geri Çekme Formu: Süreçteki makalenizi geri çekmek için bu formu doldurup imzalayarak dergi makale gönderme sistemine yükleyiniz.

Avrasya Turizm Araştırmaları Dergisi yayıncı Bayram KANCA tarafından CC BY-NC-SA 4.0 cc.svg?ref=chooser-v1by.svg?ref=chooser-v1nc.svg?ref=chooser-v1sa.svg?ref=chooser-v1 ile lisanslanmıştır.