PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

-

Yıl 2014, Cilt 0, Sayı 32, 25 - 38, 13.01.2015

Öz

The mosques built in Anatolian villages, away from capital city, specifically around xvııı-xıx centuries were shaped by tradition and regional aspects. The features of local mode can be seen not only the plan, architecture, ornaments, and materials used, but also in liturgical architecture elements, altar, pulpit and preaching pulpit of the mosques. After altar and pulpit, one of the most important liturgical elements is preaching pulpit. Gümüşdamla village Mosque preaching pulpit is important with its date and the name of the person, yet, it is also a work of art worth introducing with the carvings of Holly Qur’an, ewer, cypress tree and scales motif on it

BAYBURT/AYDINTEPE GÜMÜŞDAMLA KÖYÜ CAMİİ VAAZ KÜRSÜSÜ

Yıl 2014, Cilt 0, Sayı 32, 25 - 38, 13.01.2015

Öz

Anadolu köylerinde özellikle XVIII-XIX yüzyıllarda inşa edilen camiler başkentin özelliklerinden uzakta, geleneğe bağlı yöresel özelliklerle şekillenmiş eserlerdir. Bölgesel özellikler sadece camilerin plan, mimari, süsleme ve malzemesinde değil, aynı zamanda cami içerisindeki litürjik eserlerde mihrap, minber, vaaz kürsüsü gibi elemanlarda da görülür. Camilerin mihrap ve minberden sonra gelen önemli litürjik elemanlarından biri de vaaz kürsüleridir. Ceviz ağacından yapılan Gümüşdamla Köyü Camisi’nin vaaz kürsüsü, geometrik, bitkisel motifler, Kur’an-ı Kerim, ibrik, selvi ağacı ve terazi gibi motiflerle bezenmiştir. Ayrıca vaaz kürsüsünün üzerinde yapım tarihi ve usta ismi bulunması önemli bir ayrıcalıktır.

Ayrıntılar

Birincil Dil tr;en
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Haldun ÖZKAN

Yayımlanma Tarihi 13 Ocak 2015
Başvuru Tarihi 13 Ocak 2015
Kabul Tarihi 24 Eylül 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 0, Sayı 32

Kaynak Göster

APA Özkan, H. (2015). BAYBURT/AYDINTEPE GÜMÜŞDAMLA KÖYÜ CAMİİ VAAZ KÜRSÜSÜ . Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi , 0 (32) , 25-38 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunigsed/issue/2585/33262

Etik kurallarla ilgili maddelerin uygulanması konusunda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için izinlerin alınıp, izinle ilgili bilgilere makalede yer verilmesi hususu kriterlere eklenmiştir. Bu doğrultuda dergimize gönderilen ve aşağıda belirtilen koşullara uyan makaleler için Etik Kurul İzni alınması gerekmektedir.
• Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar.
Ayrıca;
• Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
• Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.