PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

-

Yıl 2014, Cilt 0, Sayı 33, 150 - 162, 09.06.2015

Öz

Art movement which emerged in America in the 1960s Minimalism is the leading artist Dan Flavin minimal understanding of art, giving examples from some of the studies have been conducted to make sense of the artist's works with the Gestalt theory of perception approach. Especially figure-ground relationship of Gestalt perception theory of integrated fluorescence Flavin sculpture, proximity, similarity, completion, the meaning is made in accordance with the principles of sustainability and simplicity

Kaynakça

 • Alpan, G. (2008). “Görsel Okuryazarlık ve Öğretim Teknolojisi”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Aralık 2008, Cilt: V, Sayı: II, s. 88-89
 • Ataseven, O. (2012). “Dan Flavin’in Mekanı Dönüştüren Işığı ve Minimalizme Yaklaşımı”, Süleyman Demirel Üniversitesi ART-E Güzel Sanatlar Fakültesi Hakemli Dergisi, Mayıs- Haziran 2012-09, s. 91, ISSN: 1308-2698
 • Becer, E. (1997). “İletişim ve Grafik Tasarım”, Dost Kitabevi, Ankara, s. 64, ISBN: 975-7501-09-3
 • Bozkanat, E. (2013). “Gündem Kurma Perspektifinden Algı Yönlendirme: Alkol Düzenlemesi Yasası Örneği”, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, s. 25
 • Çağlayan, S. (2014). “Sanatta Görsel Algının Literatür Açısından Değerlendirilmesi”, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, Cilt 3, Sayı 1, Makale No 16, s.161, ISSN: 2146- 9199
 • Döl, A., Avşar, P. (2013). “Minimalizm Akımı Kapsamında Nesne Anlayışının Yeniden Değerlendirilmesi”, İdil Dergisi, Cilt 2, Sayı 10, s. 9, DOI: 10.7816/idil-02-10-01
 • Eczacıbaşı sanat ansiklopedisi, (1997). İstanbul, Cilt 2, s. 673
 • Erişti, S.D., Uluuysal, B., Dindar, M. (2013). “Görsel Algı Kuramlarına Dayalı Etkileşimli Bir Öğretim Ortamı Tasarımı ve Ortama İlişkin Öğrenci Görüşleri”, Anadolu Journal of Educational Sciences International, January 2013, 3(1), s. 49
 • Fineberg, J. (2014). “1940’tan Günümüze Sanat”, Karakalem Kitabevi Yayınları, İzmir, s. 288, ISBN: 978-605-4146-10-9
 • Kalyoncu, R. (2000). “Temel Tasarımın Modern Sanat Eğitiminde Uygulanabilirlik Düzeyi”, Y.Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Resim-İş Eğitimi Ana Sanat Dalı, Resim-İş Eğitimi Programı, Trabzon, s. 18
 • Orhon, B.İ. (2003). “Görsel Algı ve Temel Sanat Eğitimi”, Mesleki Eğitim Dergisi, Cilt 5, Sayı 10, s. 149. ISSN: 1302-4116
 • Şirin, E.S. (2012). “Sanat Eğitimi Kapsamında “Görsel Algı” ve Gestalt”, I.Cyprus International Congress of Educational Research, 06-09 December 2012, Kyrenia / North Cyprus, s. 271
 • Tuğal, S.A. (2012). “Oluşum Süreci İçinde Op Art”, Hayalperest Yayınevi, İstanbul, s. 26, ISBN:978-605-62490-7-5
 • Yaman, İ.Ş., Ekim, T., Sungur, S., Özer, C. (2012). “Çağdaş Dünya Sanatı”, MEB Yayınları, 1. Baskı, s. 138, ISBN: 978-975- 11-3651-0

Minimal Sanatta Dan Flavin’i Gestalt Algı Kuramıyla Anlamlandırma

Yıl 2014, Cilt 0, Sayı 33, 150 - 162, 09.06.2015

Öz

1960’larda Amerika’da ortaya çıkmış olan sanat akımı Minimalizmin önde gelen sanatçılarından Dan Flavin’in minimal sanat anlayışı, bazı çalışmalarından örnekler verilerek Gestalt algı teorisi yaklaşımıyla sanatçının eserlerinin anlamlandırılması yapılmıştır. Özellikle Flavin ile bütünleşen floresan heykellerinin Gestalt algı teorisinin şekil-zemin ilişkisi, yakınlık, benzerlik, tamamlama, devamlılık ve basitlik ilkeleri doğrultusunda ele alınarak tekrar yorumlamaya gidilmiştir.

Kaynakça

 • Alpan, G. (2008). “Görsel Okuryazarlık ve Öğretim Teknolojisi”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Aralık 2008, Cilt: V, Sayı: II, s. 88-89
 • Ataseven, O. (2012). “Dan Flavin’in Mekanı Dönüştüren Işığı ve Minimalizme Yaklaşımı”, Süleyman Demirel Üniversitesi ART-E Güzel Sanatlar Fakültesi Hakemli Dergisi, Mayıs- Haziran 2012-09, s. 91, ISSN: 1308-2698
 • Becer, E. (1997). “İletişim ve Grafik Tasarım”, Dost Kitabevi, Ankara, s. 64, ISBN: 975-7501-09-3
 • Bozkanat, E. (2013). “Gündem Kurma Perspektifinden Algı Yönlendirme: Alkol Düzenlemesi Yasası Örneği”, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, s. 25
 • Çağlayan, S. (2014). “Sanatta Görsel Algının Literatür Açısından Değerlendirilmesi”, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, Cilt 3, Sayı 1, Makale No 16, s.161, ISSN: 2146- 9199
 • Döl, A., Avşar, P. (2013). “Minimalizm Akımı Kapsamında Nesne Anlayışının Yeniden Değerlendirilmesi”, İdil Dergisi, Cilt 2, Sayı 10, s. 9, DOI: 10.7816/idil-02-10-01
 • Eczacıbaşı sanat ansiklopedisi, (1997). İstanbul, Cilt 2, s. 673
 • Erişti, S.D., Uluuysal, B., Dindar, M. (2013). “Görsel Algı Kuramlarına Dayalı Etkileşimli Bir Öğretim Ortamı Tasarımı ve Ortama İlişkin Öğrenci Görüşleri”, Anadolu Journal of Educational Sciences International, January 2013, 3(1), s. 49
 • Fineberg, J. (2014). “1940’tan Günümüze Sanat”, Karakalem Kitabevi Yayınları, İzmir, s. 288, ISBN: 978-605-4146-10-9
 • Kalyoncu, R. (2000). “Temel Tasarımın Modern Sanat Eğitiminde Uygulanabilirlik Düzeyi”, Y.Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Resim-İş Eğitimi Ana Sanat Dalı, Resim-İş Eğitimi Programı, Trabzon, s. 18
 • Orhon, B.İ. (2003). “Görsel Algı ve Temel Sanat Eğitimi”, Mesleki Eğitim Dergisi, Cilt 5, Sayı 10, s. 149. ISSN: 1302-4116
 • Şirin, E.S. (2012). “Sanat Eğitimi Kapsamında “Görsel Algı” ve Gestalt”, I.Cyprus International Congress of Educational Research, 06-09 December 2012, Kyrenia / North Cyprus, s. 271
 • Tuğal, S.A. (2012). “Oluşum Süreci İçinde Op Art”, Hayalperest Yayınevi, İstanbul, s. 26, ISBN:978-605-62490-7-5
 • Yaman, İ.Ş., Ekim, T., Sungur, S., Özer, C. (2012). “Çağdaş Dünya Sanatı”, MEB Yayınları, 1. Baskı, s. 138, ISBN: 978-975- 11-3651-0

Ayrıntılar

Birincil Dil tr;en
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Önder YAĞMUR>

0000-0003-1022-0931

Yayımlanma Tarihi 9 Haziran 2015
Başvuru Tarihi 9 Haziran 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 0, Sayı 33

Kaynak Göster

APA Yağmur, Ö. (2015). Minimal Sanatta Dan Flavin’i Gestalt Algı Kuramıyla Anlamlandırma . Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi , 0 (33) , 150-162 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunigsed/issue/2586/33278

Etik kurallarla ilgili maddelerin uygulanması konusunda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için izinlerin alınıp, izinle ilgili bilgilere makalede yer verilmesi hususu kriterlere eklenmiştir. Bu doğrultuda dergimize gönderilen ve aşağıda belirtilen koşullara uyan makaleler için Etik Kurul İzni alınması gerekmektedir.
• Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar.
Ayrıca;
• Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
• Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.