PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

-

Yıl 2015, Sayı 34, 01.09.2015

Öz

Schiller is an important philosopher in the field of art philosophy. His views on play and art were focused on in this study. How Schiller, who offers solutions for eliminating the fragmented situation that the modern people experience, discusses art and play as the only instruments for the freedom of human being and society, and how he thinks about achieving the balance between the impulses of human beings in order to reach the beauty are tried to be examined in this study

Kaynakça

 • Albayrak, M. (2012). Estetik’in Serüveni-Sanat Felsefesi. Ankara: Akçağ Yayınları
 • Aytaç, G. (2008). Schiller. Ankara: Doğu Batı Yayınları.
 • Cevizci, A. (1999). Paradigma Felsefe Sözlüğü. İstanbul: Paradigma Yayınları.
 • Cevizci, A. (2008). Felsefe. Bursa: Sentez Yayınları.
 • Kula, O. B. (2012). Kant, Schiller, Heidegger- Estetik ve Edebiyat. İstanbul:
 • Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Schiller, J. F. (1965). İnsanın Estetik Eğitimi Üzerine Bir Dizi Mektup. (Çev. M.
 • Özgü) İstanbul: Milli Eğitim Basımevi Soykan, Ö. N. (1991). “Sanatın Kaynağı Sorunu Oyun ve Dans”. Felsefe Dünyası Dergisi, 2, 39-54.
 • Soykan, Ö. N. (2015). Estetik ve Sanat Felsefesi. İstanbul: Pinhan Yayıncılık.
 • Tunalı, İ. (1983). Estetik Beğeni. İstanbul: Say Kitap Pazarlama.
 • Ulaş, S. E. (2002). Felsefe Sözlüğü. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. anlamıyla insan haline getirir” (Cevizci, 2008: 471).
 • Aytaç, G. (2008). Schiller. Ankara: Doğu Batı Yayınları.
 • Aytaç, G. (2008). Schiller. Ankara: Doğu Batı Yayınları.
 • Cevizci, A. (1999). Paradigma Felsefe Sözlüğü. İstanbul: Paradigma Yayınları.
 • Cevizci, A. (1999). Paradigma Felsefe Sözlüğü. İstanbul: Paradigma Yayınları.
 • Cevizci, A. (2008). Felsefe. Bursa: Sentez Yayınları.
 • Cevizci, A. (2008). Felsefe. Bursa: Sentez Yayınları.
 • Kula, O. B. (2012). Kant, Schiller, Heidegger- Estetik ve Edebiyat. İstanbul:
 • Kula, O. B. (2012). Kant, Schiller, Heidegger- Estetik ve Edebiyat. İstanbul:
 • Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Schiller, J. F. (1965). İnsanın Estetik Eğitimi Üzerine Bir Dizi Mektup. (Çev. M.
 • Schiller, J. F. (1965). İnsanın Estetik Eğitimi Üzerine Bir Dizi Mektup. (Çev. M.
 • Özgü) İstanbul: Milli Eğitim Basımevi Özgü) İstanbul: Milli Eğitim Basımevi Soykan, Ö. N. (1991). “Sanatın Kaynağı Sorunu Oyun ve Dans”. Felsefe
 • Soykan, Ö. N. (1991). “Sanatın Kaynağı Sorunu Oyun ve Dans”. Felsefe Dünyası Dergisi, 2, 39-54. Dünyası Dergisi, 2, 39-54.
 • Soykan, Ö. N. (2015). Estetik ve Sanat Felsefesi. İstanbul: Pinhan Yayıncılık.
 • Soykan, Ö. N. (2015). Estetik ve Sanat Felsefesi. İstanbul: Pinhan Yayıncılık.
 • Tunalı, İ. (1983). Estetik Beğeni. İstanbul: Say Kitap Pazarlama.
 • Tunalı, İ. (1983). Estetik Beğeni. İstanbul: Say Kitap Pazarlama.
 • Ulaş, S. E. (2002). Felsefe Sözlüğü. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Ulaş, S. E. (2002). Felsefe Sözlüğü. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. anlamıyla insan haline getirir” (Cevizci, 2008: 471). anlamıyla insan haline getirir” (Cevizci, 2008: 471).

SCHİLLER’DE OYUN VE SANAT BAĞLAMINDA ÖZGÜRLÜK KAVRAMI / The Concept of Freedom in Schiller within the Context of Play and Art

Yıl 2015, Sayı 34, 01.09.2015

Öz

Bu makalede sanat felsefesi açısından önemli bir düşünür olan
Schiller’in oyun ve sanat görüşleri üzerinde durulmuştur. Modern insanın içinde
bulunduğu parçalanmışlığın nasıl ortadan kaldırılabileceğine dair çözümler öne
süren Schiller’ in insanın ve toplumun özgürleştirilmesinin yegâne aracı olarak
sanat ve oyunu ele almış olması ve güzele ulaşmak için insanda bulunan
içtepilerin nasıl dengeleneceğine dair düşünceleri açıklanmaya çalışılmıştır.
Anahtar kelimeler: Oyun, Sanat, İçtepi, Özgürlük, Güzel.
The Concept of Freedom in Schiller within the Context of
Play and Art

 

Abstract
Schiller is an important philosopher in the field of art philosophy.
His views on play and art were focused on in this study. How Schiller, who
offers solutions for eliminating the fragmented situation that the modern
people experience, discusses art and play as the only instruments for the
freedom of human being and society, and how he thinks about achieving
the balance between the impulses of human beings in order to reach the
beauty are tried to be examined in this study.
Keywords: Play, Art, Impulse, Freedom, Beauty.

Kaynakça

 • Albayrak, M. (2012). Estetik’in Serüveni-Sanat Felsefesi. Ankara: Akçağ Yayınları
 • Aytaç, G. (2008). Schiller. Ankara: Doğu Batı Yayınları.
 • Cevizci, A. (1999). Paradigma Felsefe Sözlüğü. İstanbul: Paradigma Yayınları.
 • Cevizci, A. (2008). Felsefe. Bursa: Sentez Yayınları.
 • Kula, O. B. (2012). Kant, Schiller, Heidegger- Estetik ve Edebiyat. İstanbul:
 • Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Schiller, J. F. (1965). İnsanın Estetik Eğitimi Üzerine Bir Dizi Mektup. (Çev. M.
 • Özgü) İstanbul: Milli Eğitim Basımevi Soykan, Ö. N. (1991). “Sanatın Kaynağı Sorunu Oyun ve Dans”. Felsefe Dünyası Dergisi, 2, 39-54.
 • Soykan, Ö. N. (2015). Estetik ve Sanat Felsefesi. İstanbul: Pinhan Yayıncılık.
 • Tunalı, İ. (1983). Estetik Beğeni. İstanbul: Say Kitap Pazarlama.
 • Ulaş, S. E. (2002). Felsefe Sözlüğü. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. anlamıyla insan haline getirir” (Cevizci, 2008: 471).
 • Aytaç, G. (2008). Schiller. Ankara: Doğu Batı Yayınları.
 • Aytaç, G. (2008). Schiller. Ankara: Doğu Batı Yayınları.
 • Cevizci, A. (1999). Paradigma Felsefe Sözlüğü. İstanbul: Paradigma Yayınları.
 • Cevizci, A. (1999). Paradigma Felsefe Sözlüğü. İstanbul: Paradigma Yayınları.
 • Cevizci, A. (2008). Felsefe. Bursa: Sentez Yayınları.
 • Cevizci, A. (2008). Felsefe. Bursa: Sentez Yayınları.
 • Kula, O. B. (2012). Kant, Schiller, Heidegger- Estetik ve Edebiyat. İstanbul:
 • Kula, O. B. (2012). Kant, Schiller, Heidegger- Estetik ve Edebiyat. İstanbul:
 • Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Schiller, J. F. (1965). İnsanın Estetik Eğitimi Üzerine Bir Dizi Mektup. (Çev. M.
 • Schiller, J. F. (1965). İnsanın Estetik Eğitimi Üzerine Bir Dizi Mektup. (Çev. M.
 • Özgü) İstanbul: Milli Eğitim Basımevi Özgü) İstanbul: Milli Eğitim Basımevi Soykan, Ö. N. (1991). “Sanatın Kaynağı Sorunu Oyun ve Dans”. Felsefe
 • Soykan, Ö. N. (1991). “Sanatın Kaynağı Sorunu Oyun ve Dans”. Felsefe Dünyası Dergisi, 2, 39-54. Dünyası Dergisi, 2, 39-54.
 • Soykan, Ö. N. (2015). Estetik ve Sanat Felsefesi. İstanbul: Pinhan Yayıncılık.
 • Soykan, Ö. N. (2015). Estetik ve Sanat Felsefesi. İstanbul: Pinhan Yayıncılık.
 • Tunalı, İ. (1983). Estetik Beğeni. İstanbul: Say Kitap Pazarlama.
 • Tunalı, İ. (1983). Estetik Beğeni. İstanbul: Say Kitap Pazarlama.
 • Ulaş, S. E. (2002). Felsefe Sözlüğü. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Ulaş, S. E. (2002). Felsefe Sözlüğü. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. anlamıyla insan haline getirir” (Cevizci, 2008: 471). anlamıyla insan haline getirir” (Cevizci, 2008: 471).

Ayrıntılar

Birincil Dil tr;en
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hilal ÇOLAKOĞLU>

0000-0001-7627-3679

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2015
Başvuru Tarihi 1 Eylül 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt , Sayı 34

Kaynak Göster

APA Çolakoğlu, H. (2015). SCHİLLER’DE OYUN VE SANAT BAĞLAMINDA ÖZGÜRLÜK KAVRAMI / The Concept of Freedom in Schiller within the Context of Play and Art . Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi , (34) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunigsed/issue/2587/33285

Etik kurallarla ilgili maddelerin uygulanması konusunda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için izinlerin alınıp, izinle ilgili bilgilere makalede yer verilmesi hususu kriterlere eklenmiştir. Bu doğrultuda dergimize gönderilen ve aşağıda belirtilen koşullara uyan makaleler için Etik Kurul İzni alınması gerekmektedir.
• Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar.
Ayrıca;
• Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
• Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.