Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Flat Weaving Rugs which are made by Rug, Light Rug and Sumac Techniques and Dısplayed ın Nakhichevan State Carpet Museum

Yıl 2015, Sayı 34, 182 - 195, 01.09.2015

Öz

Like carpet weavings, flat weavings started with Turks in Central Asia and spread all over the world from here. Turks decorated their houses and tents with the products like rugs and felts. Also, they used them to be protected from hot, cold and dangerous animals. Flat weavings consist of the products which are weaved by carpet, light rug, zili and sumac techniques. The material of the flat weavings that are displayed in Nakhicevan State Carpet Museum is wool. And, the colours that are used are acquired from vegetable dyes. The products related to Azerbaijan flat weavings in Nakhicevan State Carpet Museum form the subject of this article. The photographs were taken from the museum in 27. 05. 2006.

Kaynakça

 • Deniz, B. (2002). “Anadolu Selçuklu Dönemi Halı ve Düz Dokuma Yaygıları”, Türkler
 • Ansiklopedisi, C. 7, Ankara, 923. Deniz, B. (2002). “ Osmanlı Dönemi Halı ve Düz Dokuma Yaygıları”,
 • Türkler Ansiklopedisi, C. 12, 385. Koyuncu Okca, A. (2014). “Düz Dokumalar ile İlgili Kaynakça
 • Değerlendirmesi” , Türkish Studies – İnternational Periodical For The Languages, Literature and History of Türkish or Turkic, Ankara, 937. Paşayeva, V. (2003). “Azerbaycan Halı Sanatı Tarihine Bir Bakış” , Güzel
 • Deniz, B. (2002). “Anadolu Selçuklu Dönemi Halı ve Düz Dokuma Yaygıları”, Türkler Yaygıları”, Türkler
 • Ansiklopedisi, C. 7, Ankara, 923. Deniz, B. (2002). “ Osmanlı Dönemi Halı ve Düz Dokuma Yaygıları”,
 • Deniz, B. (2002). “ Osmanlı Dönemi Halı ve Düz Dokuma Yaygıları”,
 • Türkler Ansiklopedisi, C. 12, 385. Türkler Ansiklopedisi, C. 12, 385. Koyuncu Okca, A. (2014). “Düz Dokumalar ile İlgili Kaynakça
 • Koyuncu Okca, A. (2014). “Düz Dokumalar ile İlgili Kaynakça
 • Değerlendirmesi” , Türkish Studies – İnternational Periodical For The Languages, Literature and History of Türkish or Turkic, Ankara, 937. Languages, Literature and History of Türkish or Turkic, Ankara, 937. Paşayeva, V. (2003). “Azerbaycan Halı Sanatı Tarihine Bir Bakış” , Güzel
 • Paşayeva, V. (2003). “Azerbaycan Halı Sanatı Tarihine Bir Bakış” , Güzel

NAHCIVAN DEVLET HALI MÜZESİ’NDE SERGİLENEN KİLİM, CİCİM VE SUMAK TEKNİĞİ İLE YAPILAN DÜZ DOKUMA YAYGILAR

Yıl 2015, Sayı 34, 182 - 195, 01.09.2015

Öz

Halı dokumaları gibi düz dokumalar da Orta Asya’da, Türklerle başlamış ve buradan tüm dünyaya yayılmıştır. Türkler ev ve çadırlarını kilim, keçe gibi ürünlerle süslemişlerdir. Aynı zamanda da sıcak, soğuk ve zararlı hayvanlardan korunmak için kullanmışlardır. Düz dokumalar; kilim, cicim, zili ve sumak tekniği ile dokunmuş ürünlerden oluşur. Nahcıvan Devlet Halı Müzesi’nde sergilenen düz dokumaların malzemesi yündür. Kullanılan renkler ise bitkisel boyalardan elde edilmiştir. Bu makalenin konusunu, Nahcıvan Devlet Halı Müzesi’ndeki Azerbaycan düz dokumaları ile ilgili ürünler oluşturmaktadır. Fotoğraflar, 27.05.2006 tarihinde müzeden çekilmiştir.

Kaynakça

 • Deniz, B. (2002). “Anadolu Selçuklu Dönemi Halı ve Düz Dokuma Yaygıları”, Türkler
 • Ansiklopedisi, C. 7, Ankara, 923. Deniz, B. (2002). “ Osmanlı Dönemi Halı ve Düz Dokuma Yaygıları”,
 • Türkler Ansiklopedisi, C. 12, 385. Koyuncu Okca, A. (2014). “Düz Dokumalar ile İlgili Kaynakça
 • Değerlendirmesi” , Türkish Studies – İnternational Periodical For The Languages, Literature and History of Türkish or Turkic, Ankara, 937. Paşayeva, V. (2003). “Azerbaycan Halı Sanatı Tarihine Bir Bakış” , Güzel
 • Deniz, B. (2002). “Anadolu Selçuklu Dönemi Halı ve Düz Dokuma Yaygıları”, Türkler Yaygıları”, Türkler
 • Ansiklopedisi, C. 7, Ankara, 923. Deniz, B. (2002). “ Osmanlı Dönemi Halı ve Düz Dokuma Yaygıları”,
 • Deniz, B. (2002). “ Osmanlı Dönemi Halı ve Düz Dokuma Yaygıları”,
 • Türkler Ansiklopedisi, C. 12, 385. Türkler Ansiklopedisi, C. 12, 385. Koyuncu Okca, A. (2014). “Düz Dokumalar ile İlgili Kaynakça
 • Koyuncu Okca, A. (2014). “Düz Dokumalar ile İlgili Kaynakça
 • Değerlendirmesi” , Türkish Studies – İnternational Periodical For The Languages, Literature and History of Türkish or Turkic, Ankara, 937. Languages, Literature and History of Türkish or Turkic, Ankara, 937. Paşayeva, V. (2003). “Azerbaycan Halı Sanatı Tarihine Bir Bakış” , Güzel
 • Paşayeva, V. (2003). “Azerbaycan Halı Sanatı Tarihine Bir Bakış” , Güzel

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sanat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Keziban SELÇUK>

0000-0002-3460-4457

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2015
Başvuru Tarihi 1 Eylül 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt , Sayı 34

Kaynak Göster

APA Selçuk, K. (2015). NAHCIVAN DEVLET HALI MÜZESİ’NDE SERGİLENEN KİLİM, CİCİM VE SUMAK TEKNİĞİ İLE YAPILAN DÜZ DOKUMA YAYGILAR . Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi , (34) , 182-195 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunigsed/issue/2587/33290

Etik kurallarla ilgili maddelerin uygulanması konusunda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için izinlerin alınıp, izinle ilgili bilgilere makalede yer verilmesi hususu kriterlere eklenmiştir. Bu doğrultuda dergimize gönderilen ve aşağıda belirtilen koşullara uyan makaleler için Etik Kurul İzni alınması gerekmektedir.
• Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar.
Ayrıca;
• Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
• Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.