ISSN: 2149-5564
e-ISSN: 2687-2676
Başlangıç: 2015
Yayıncı: İstanbul Aydın Üniversitesi
Kapak Resmi
       

ÖRNEK WORD ŞABLONU

   Değerli Akademisyenler,

  Aydın Türklük Bilgisi Dergisi, özgün olmak şartı ile Türk dili, edebiyatı, tarihî ve çağdaş Türk lehçeleri ve Türk dünyası edebiyatları ile ilgili araştırma, inceleme, tenkit ve değerlendirme yazılarını kamuoyuna duyurmak amacı gütmektedir. Ayrıca akademisyenler ve uzmanlar için bilimsel kaynak yaratmak amacındadır. Aydın Türklük Bilgisi Dergisi’nin onuncu sayısı, 2020 Nisan ayında (Cilt: 6-Sayı 1) DergiPark üzerinden yayınlanmıştır.

  Aydın Türklük Bilgisi Dergisi; Nisan ve Ekim olmak üzere yılda 2 kez basılı ve elektronik olarak yayımlanan uluslararası hakemli bilimsel bir dergidir. Dergiye, çeşitli bilimsel araştırma yöntemlerinin uygulandığı makaleler kabul edilmekte ve bu eserler, ilgili ulusal ve uluslararası kurullar ve uzmanlar tarafından değerlendirilmektedir. Hakemler tarafından kabul edilen bütün makaleler ücretsiz olarak yayımlanmaktadır. Aydın Türklük Bilgisi Dergisi, çift taraflı kör hakemlik yöntemini uygulamaktadır. Aydın Türklük Bilgisi Dergisi, açık erişim politikası kapsamında akademik dünyaya hizmet vermektedir. Makale kabul sürecinde TÜBİTAK-Ulakbim tarafından sağlanan DergiPark çevrimiçi sistemi kullanılarak tüm yayın süreci yayın kurulu ve yazarlarca takip edilebilmektedir.

   Makalelerinizi taslak makaleye (örnek word şablonu) göre düzenleyip benzerlik raporuyla birlikte göndermeniz gerekmektedir. Benzerlik rapor oranı %15’in üzerinde olan makaleler kabul edilmeyecektir.

   Saygılarımızla,
   Aydın Türklük Bilgisi Dergisi Yayın Kurulu

DİZİN

logo.png


logo1.jpg


asos-index.png

Creative Common

All site content, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Common Attribution Licence. (CC-BY-NC 4.0)

by-nc.png


All site content, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Common Attribution Licence. (CC-BY-NC 4.0)

by-nc.png