ISSN: 2602-4128
Başlangıç: 2017
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Derneği
Kapak Resmi
       

ATLAS SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

Atlas Sosyal Bilimler Dergisi 2017 yılında kurulmuş, yılda üç kez yayımlanan, hakemli bir ulusal dergidir. Dergi sosyal bilimler alanlarında disiplinlerarası ve karşılaştırmalı araştırmalar, eleştirel çalışmalar ve alternatif yaklaşımları desteklemektedir. Dergimiz, hem teorik hem de uygulamaya yönelik, çalışmaların gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi açısından entellektüel bir tartışma platformu oluşturmayı amaçlamaktadır.

Yayıncı: İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Derneği
İmtiyaz Sahibi: İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Derneği
Editör: Dr. Serkan GÜN


Not: Dergimiz 375 TRY yayın ücreti talep etmektedir.