Amaç ve Kapsam


Derginin amacı, orijinal makaleleri özgün, teorik ya da araştırmaya dayalı makaleler, inceleme raporları, örnek olay incelemeleri gibi çalışmaları yayınlamaktır. ATRSS’nin amacı akademisyen, araştırmacı ve uygulamacıların akademik çalışmalarını paylaşmaları için nitelikli ve sürekli bir platform oluşturmaktır.


ATRSS, hakemli, akademik, uluslararası elektronik bir dergidir ve dili İngilizce ve Türkçe'dir. Dergi, turizm, rekreasyon ve spor bilimleri çalışmaları, turizm pazarlaması, turizm yönetimi, alternatif turizm, sürdürülebilir kalkınma ve turizm, turizm araştırmaları ve yöntem, turizm ve hukuk, rekreasyon yönetimi, turizm planlaması, spor yönetimi, spor pazarlaması ve sporun sosyal yönleri gibi geniş bir alana yayılan konulardaki makalelere yer vermektedir.Yayımlanma Ayları
Şubat Temmuz
22039