Değerlendirme Süreci

Yazarlar makalenin içeriğinden sorumludur ve yazarlar Yayın Etiği başlığında sunulan Yazarlar için yayın etiğine uymalıdır. İlk olarak gönderilen makaleler Turnitin programı ile intihal için kontrol edilir. %20'den fazla benzerlik olan makaleler reddedilir. 

Çift Kör Hakem İnceleme Süreci
GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciences (ATRSS), çift kör hakemli bir uluslararası akademik dergidir.
Yayınların konusu ve alana ilişkin uzmanlık kriteri göz önünde bulundurularak Editör ya da editör yardımcıları tarafından alan editörleri atanmaktadır. Aday eserin incelenmesi için alan editörü tarafından minimum çift hakem atanır. Tüm değerlendirme raporları elektronik ve anonim olarak katılımcılara iletilir. Çift kör hakem değerlendirme sürecinin bütünlüğünü korumak için hakemlerin isimleri dergi tarafından gizlenir. Talep üzerine, katkılarını onaylayan hakeme yazılı raporlar sağlanabilir.
Yayınlanan tüm yazarlar, gelecekteki sayılar için hakemlik yapmayı kabul eder. Çift kör hakem değerlendirmesi, akademik çabanın temel mekanizmasıdır. Çift kör hakem değerlendirmesi, editörlerin yazarlarla diyalog halinde kararlar almasına yardımcı olur. Yazarlar, çalışmaları hakkında önemli kritikler elde ederler ve hakemlerin raporlarında ve yorumlarında yer alan eleştiriler yoluyla çalışmalarını geliştirme şansı bulurlar.
Yayın kararları
Editörler ve yayıncı, yayınlanması düşünülen tüm makalelerin kendi alanlarında uzman olan en az iki hakem tarafından hakem incelemesine tabi tutulmasını resmi olarak garanti eder. İnceleme sürecinin tamamlanmasından sonra, dergiye gönderilen yazılardan hangisinin yayınlanacağına, söz konusu çalışmanın geçerliliğine, araştırmacılar ve okuyucular ve hakemler için önemine göre karar vermekle Baş Editör sorumludur. Baş Editör, bu kararı verirken diğer editörlerden veya hakemlerden tavsiye alabilir. 

Yazar Cevap Formu

Değerledirme sürecinde editör, hakem (ler) ve yayın editöründen gelen düzeltme taleplerini listeleyerek tek bir formda hangi düzeltmeleri yaptığınız ya da neden yapmadığınızı ve makalenin neresinde bu düzeltmenin yapıldığını gösteren formdur.

Yazar Cevap Formu (Hakemler ya da Editör düzeltme talepleri için hazırlanmalıdır) için Tıklayınız

22039