ISSN: 1301-2126
e-ISSN: 2791-7606
Başlangıç: 1964
Yayıncı: Ankara Üniversitesi
Kapak Resmi
       

DOĞU DİLLERİ DERGİSİ
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümünün yayını olan AÜ-Doğu Dilleri Dergisi (AÜ-DODİLDER) – Journal of Oriental Languages- açık erişimli (e-dergi) yılda iki kere (Aralık ve Haziran) yayınlanan, çok dilli bilimsel bir dergidir.
Köklü bir geçmişe sahip olan Doğu Dilleri Dergisi, 1964-1996 yılları arasında toplam 13 sayı ile Doğu Dilleri ve Edebiyatları alanında değerli çalışmalara yer vermiştir.
2021 yılında AÜ-Doğu Dilleri Dergisi yayın hayatına yeniden başlamış olup kapsamı itibariyle Doğu Dilleri alanında özgün makale, çeviri makale ve kitap eleştirisi çalışmalarına yer vererek bilimsel hayata katkı sağlamayı hedeflemektedir.
Derginin yayın dilleri, Arapça, Farsça, Çince, Hintçe (Hindī), İbranice Japonca, Korece, Urduca, İngilizce ve Türkçe’dir.
Makalelerde konu edinilen fikir ve görüşlerin hukuksal ve bilimsel sorumluluğu yazar(lar)a aittir.  Dergimiz Modern Language Association (MLA), International Index Copernicus, Academic Resource Index (ResearchBip), WorldCat tarafından taranmaktadır. Ayrıca , TR Dizin (ULAKBİM), Directory of Open Access Journals (DOAJ), Asos Indeks,  Eurasian Scientific Journal Indeks (ESJI) gibi indekslere gerekli başvurular yapılmış olup değerlendirme sürecine alınmıştır.  

Dergiye başvuru ücretsiz olup değerlendirme sürecinde, yayın aşamasında veya sonrasında herhangi bir ücret alınmaz.