Yazım Kuralları

 • Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi; intihal taraması, ön değerlendirme, kör hakemlik ve editöryal okuma süreçlerinin işletildiği açık erişimli akademik bir dergidir.
 • Türkçe, Arapça, Farsça, İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde yazılar kabul edilir.
 • Yazıların, İlahiyat alt alanlarından en az biriyle ilişkili olması beklenir.
 • Araştırma makalesi, araştırma notu, eser değerlendirmesi, bilimsel toplantı değerlendirmesi, söyleşi, vefa notu kategorilerinde çalışmalar yayınlanır.
 • 2016 yılından itibaren tercüme makale yayınına son verilmiştir.
 • Yayın periyodu, 31 Mayıs - 30 Kasım olmak üzere yılda iki kezdir. Araştırma makalesi kategorisindeki yazıların, derginin yayın periyodundan 3 ay önce (Mayıs sayısı için 28 Şubat-Kasım sayısı için 31 Ağustos), diğer kategorilerdeki yazıların ise yayın tarihinden 2 ay önce (Mayıs sayısı için 31 Mart-Kasım sayısı için 30 Eylül) gönderilmiş olması beklenir. Derginin yayın tarihi geldiğinde, hakemleme veya editöryal inceleme süreçleri tamamlanmamış olan makaleler bir sonraki sayıya tehir edilir.
 • Tüm yazılar ön değerlendirme ve hakemleme süreçlerine tabi tutulur. Ön değerlendirme süreci yaklaşık 3 hafta, hakemleme süreci ise yaklaşık 30 gün sürmektedir. Belirtilen süreler, hakemlerden kaynaklanan gecikmeler nedeniyle zaman zaman uzayabilmektedir.
 • Gönderilen yazıların tamamı veya bir kısmı, başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere eşzamanlı olarak gönderilmemiş olmalıdır. Yazı göndereceklerin Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Yayın Ahlakı ve Yayın İstismarı Belgesi'ni okuması beklenir.
 • Bir sayıda aynı yazara ait birden fazla araştırma makalesi yayınlanamaz. Farklı kategorilerde olmak kaydıyla aynı yazara ait birden fazla yazının yayınlanması mümkündür ve bu hususta Editörler Kurulu’nun kararı geçerlidir.
 • Editörler Kurulu üyeleri, yazı başvurularında derginin herkes için geçerli olan yayın süreçlerine tabidirler.
 • Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi referans göstermede 2022 yılı itibariyle CMOS 17 (The Chicago Manual of Style 17th edition) sistemini esas almakla birlikte sistemi bazı açılardan Türkçe'ye uyarlamıştır. Dergiye gönderilecek yazıların Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Yayın Rehberi’ne göre hazırlanması, Microsoft Office Word programında Cambria fontu ile 11 punto büyüklüğünde ve 1.5 aralıklı yazılıp (.doc) veya (.docx) uzantılı olarak kaydedilmiş, sola hizalanmış ve başlıklar dahil tüm metnin “normal metin” şeklinde tanımlanmış olması beklenir.
 • Tam transliterasyon sistemi uygulanmaktadır; bu nedenle yazıların hakem değerlendirmeleri sonrasında Yayın Rehberi dikkate alınarak transliterasyonunun yapılması beklenir. Oluşabilecek eksiklikler veya yanlışlıklar, Editörler Kurulu tarafından editöryal okuma sürecinde giderilir.
 • AÜİFD’ye gönderilecek yazıların, aşağıdaki bilgileri muhtevi ek bir WORD belgesinin yazı ile birlikte sisteme yüklenmesi gerekmektedir:
  Ø Makalenin başlığı
  Ø Lisansüstü tezlerden üretilmişse, tezin künye bilgisi, tebliğ metnine dayanıyorsa bilimsel toplantının künye bilgisi
  Ø Yazarın adı, soyadı
  Ø Kurum bilgisi
  Ø Telefon numaraları (iş ve cep telefonu)
  Ø Yazışma adresi (lütfen posta kodunu belirtiniz!)
  Ø E-posta adresi
  Ø ORCID Kimlik numarası

Creative Commons Lisansı
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.