Amaç ve Kapsam

Dil, dilbilim ve eğitim bilimleri başta olmak üzere tüm bilim alanlarına ilişkin bilgi, uygulama, sorun ile önerilerin bilimsel, akademik ve kuramsal düzlemde ortaya konulmasını, tartışılmasını ve taraflara ulaştırılmasını sağlamak.

Dil, dilbilim ve eğitim bilimleri başta olmak üzere  tüm bilimlere ilişkin yazılara yer verilecektir. Yazılarda araştırmaya dayalı olma, alana katkı sağlama, uygulamaya ilişkin sorunları ortaya koyma, yeni ve farklı gelişmeleri irdeleme ölçütleri dikkate alınacaktır.

Yayımlanma Ayları
Ocak Haziran
Son Güncelleme Zamanı: 14.06.2024 10:18:45

Deniz Demiryakan