Başlangıç: 2021
Yayımcı: Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Kapak Resmi
 

BABÜR'ün öncelikli hedefi, okuyuculara kuramsal dilbilimdeki güncel tartışmalara açık bir katkı sağlayan ve sağlam ampirik çalışmalara dayanan analizler veya genellemeler sunan özgün araştırma makaleleri sunmaktır. Bunun yanı sıra yerel, ulusal ve evrensel dil ve dilbilim çalışmalarına özel bir yer ayırmaktadır. Dillerin tarihsel gelişimine odaklanan ve arkaik yapıları inceleyen makaleler de dergide yayınlanmaktadır.  BABÜR, özellikle eğitim bilimleri alanındaki disiplinlerarası çalışmaları desteklemekte ve yayımlamaktadır. 

Çeviri yazılar ve kitap tanıtımları da özgün ve hedefe uygun olması ön koşulu ile BABÜR'de yayımlanmaktadır.  


İletişim Dergi Tarihçesi

Deniz Demiryakan