Dergi Kurulları

Dergi Kurulu

Caner Kerimoğlu, canerkerimoglu@yahoo.com, DOKUZ EYLUL UNIVERSITY

Yayın veya Danışma Kurulu

Prof. Dr. Alimcan İnayet, Ege Üniversitesi, Turkey
Prof. Dr. Alparslan Açıkgenç, İstanbul İbn Haldun Üniversitesi, Turkey
Prof. Dr. Bahattin Acat, Kırıkkale Üniversitesi, Turkey
Prof. Dr. Bahri Aydın, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Turkey
Prof. Dr. Bayram Baş, Yıldız Teknik Üniversitesi, Turkey
Prof. Dr. Caner Kerimoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi, Turkey
Prof. Dr. Cihangir Doğan, Marmara Üniversitesi, Turkey
Prof. Dr. Ercan Karakoç, Yıldız Teknik Üniversitesi, Turkey
Prof. Dr. Erkin Emet, Ankara Üniversitesi, Turkey
Prof. Dr. Fethi Güngör, Yalova Üniversitesi, Turkey
Prof. Dr. Giray Sayrun Derman, Marmara Üniversitesi, Turkey
Prof. Dr. Hasan Akgündüz, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa , Turkey
Prof. Dr. İbrahim Erdoğan, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Turkey
Prof. Dr. İbrahim Özdemir, İstanbul Üsküdar Üniversitesi, Turkey
Prof. Dr. İlhan Genç, Düzce Üniversitesi, Turkey
Prof. Dr. Kadir Canatan, Sabahattin Zaim Üniversitesi, Turkey
Prof. Dr. Kamil Veli Nerimanoğlu, İstanbul Aydın Üniversitesi, Turkey

Prof. Dr. Marek Stachowski, Krakow, Poland
Prof. Dr. Mehmet Aça, Marmara Üniversitesi, Turkey
Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem, Uluslararası Balkan Üniversitesi, N. Macedonia
Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz, Yıldız Teknik Üniversitesi, Turkey
Prof. Dr. Mehmet Fatih Köksal, İstanbul Kültür Üniversitesi, Turkey
Prof. Dr. Mehmet Kutalmış, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Turkey
Prof. Dr. Mehmet Nuri Gömleksiz, Fırat Üniversitesi, Turkey
Prof. Dr. Metin Tülü, Yıldız Teknik Üniversitesi, Turkey
Prof. Dr. Mevlüde Canlıca, Yıldız Teknik Üniversitesi, Turkey
Prof. Dr. Muhammed Sarı, Aksaray Üniversitesi, Turkey
Prof. Dr. Muharrem Kaya, Marmara Üniveristesi, Turkey
Prof. Dr. Murat Başar, Uşak Üniversitesi, Turkey
Prof. Dr. Mustafa Demirci, Selçuk Üniversitesi, Turkey
Prof. Dr. Mustafa Gündüz, Yıldız Teknik Üniversitesi, Trukey
Prof. Dr. Mustafa Güneş, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Turkey
Prof. Dr. Nadirhan Hasan, Ali Şir Nevai Dil ve Edebiyat Enstitüsü, Özbekistan
Prof. Dr. Niyazi Kahveci, Yıldız Teknik Üniversitesi, Turkey
Prof. Dr. Nuran Özlük, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Turkey
Prof. Dr. Özcan Hıdır, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Turkey
Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, Maltepe Üniversitesi, Turkey
Prof. Dr. Remziye Ceylan, Yıldız Teknik Üniversitesi, Turkey
Prof. Dr. Rıdvan Canım, Trakya Üniversitesi, Turkey
Prof. Dr. Sefa Bulut, İstanbul İbn Haldun Üniversitesi, Turkey
Prof. Dr. Sefa Saygılı, İstanbul Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, Turkey
Prof. Dr. Süleyman Berk, Yalova Üniversitesi, Turkey
Prof. Dr. Şafak Ural, İstanbul İstinye Üniversitesi, Turkey
Prof. Dr. Yaşar Baş, Bingöl Üniversitesi, Turkey
Prof. Dr. Ali Can, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Turkey
Prof. Dr. Ebubekir Ceylan, Ankara Üniversitesi, Turkey
Prof. Dr. Kadir Esmer, Marmara Üniversitesi, Turkey
Prof. Dr. Mehmet Zeki Aydın, Selçuk Üniversitesi, Turkey
Prof. Dr. Mukadder Boydak Ozan, Fırat Üniversitesi
Prof. Dr. Murat Yıldız, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Turkey
Prof. Dr. Mustafa Günzü, MEB Talip Terbiye Kurulu
Prof. Dr. Remzi Yıldırım, Sosyal Bilimler Üniversitesi , Turkey
Prof. Dr. Vahit Türk, İstanbul Kültür Üniversitesi, Turkey
Doç. Dr. Ali Çaksu, Yıldız Teknik Üniversitesi, Turkey
Doç. Dr. Alpaslan Hamdi Kuzucuoğlu, Medeniyet Üniversitesi, Turkey
Doç. Dr. Ayhan Vergili, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü, Turkey
Doç. Dr. Emek Üşenmez, İstanbul Üniversitesi, Turkey
Doç. Dr. Erdem Uçar, Friedrich-Schiller-Universität Jena, Germany
Doç. Dr. Ferhat Ensar, Uludağ Üniversitesi, Turkey
Doç. Dr. Hatice Güneş, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Turkey
Doç. Dr. İbrahim Usta, Bingöl Üniversitesi, Turkey
Doç. Dr. Kevser Özden Köklü, Yıldız Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. M. Lütfü İlgar, İstanbul Biruni Üniversitesi, Turkey
Doç. Dr. Mustafa Altun, Sakarya Üniversitesi, Turkey
Doç. Dr. Ömer Avcı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Turkey
Doç. Dr. Sema Noyan, Karabük Üniversitesi, Turkey
Doç. Dr. Sultan Bilge Keskinkılıç Kara, İstanbul Kültür Üniversitesi, Turkey
Doç. Dr. Süleyman Doğan, Yıldız Teknik Üniversitesi, Turkey
Doç. Dr. Taner Atmaca, Düzce Üniversitesi, Turkey
Doç. Dr. Veysel Şahin, Fırat Üniversitesi, Turkey
Doç. Dr. Yusuf Azmun, Emekli Akademisyen, Turkey
Dr. Öğretim Üyesi, Ayşe Dilşad Yakut, İbn Haldun Üniversitesi, Turkey
Dr. Öğretim Üyesi Feridun Ay, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi, Turkey
Dr. Öğretim Üyesi Hanefi Yazıcı, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi, Turkey
Dr. Öğretim Üyesi Göktan Ay, İstanbul Teknik Üniversitesi, Turkey
Dr. Öğretim Üyesi Kamil Arif Kırkıç, İbn Haldun Üniversitesi, Turkey
Dr. Öğretim Üyesi Kayhan Şahan, İstanbul Kültür Üniversitesi, Turkey
Dr. Öğretim Üyesi Lütfullah Çelikten, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, Turkey
Dr. Metdursun Beytullah, Harvard University, USA
Dr. Öğretim Üyesi Mithat Usta, Düzce Üniversitesi, Turkey
Dr. Öğretim Üyesi Naime Doğru, İbn Haldun Üniversitesi, Turkey
Dr. Rüştem Aşimov, Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi, Kazakistan
Dr. Öğretim Üyesi Yücel Atila Şehirli, Trakya Üniversitesi, Turkey

Son Güncelleme Zamanı: 14.06.2024 10:59:05

Deniz Demiryakan