Ücret Politikası

Hiçbir ad altında yazar veya kurumundan ücret alınmaz.

Taraflar açısından hiçbir ücretlendirme söz konusu değildir.

Deniz Demiryakan