Cilt: 10 Sayı: 13, 1.03.2008

Yıl: 2008

Makaleler

2. Türkiye ahşap levha endüstrisinin Avrupa birliği ülkeleri ile rekabet edebilirliği


Bartin Orman Fakultesi Dergisi Editorship,

Bartin University, Faculty of Forestry, Dean Floor No:106, Agdaci District, 74100 Bartin-Turkey.

Tel: +90 (378) 223 5094, Fax: +90 (378) 223 5062,

E-mail: bofdergi@gmail.com