Yıl 2020, Cilt 4 , Sayı 1, Sayfalar 1 - 7 2020-01-01

Ortaokul Öğrencilerinin Fen Bilimleri Öğrenme Süreçlerine Ailelerinin Katılımına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
Examining of Middle School Students’ Ideas about Family Involvement during Science Learning

Tufan İnaltekin [1] , Hakan Akçay [2]


Fen bilimleri eğitiminde aile katılımı, öğrencilerin programda belirtilen kazanımlara ulaşmasında ailenin bilişsel, sosyal ve duyuşsal yönden desteğini içermektedir. Ailenin çocuklarının öğrenmelerine katılması, çocukların fen öğrenme becerisi ve ilgisini geliştirmek bakımından oldukça önemlidir. Bu kapsamda araştırmanın amacı ortaokulda öğrenim gören öğrencilerin fen öğrenme süreçlerine ailelerinin katılımına ilişkin görüşlerinin incelenmesidir. Araştırmanın örneklemini Türkiye’nin doğusundaki Kars ilinde dört ortaokuldan 6. sınıf 78, 7. sınıf 84 ve 8. sınıftan 81 olmak üzere toplam 243 öğrenci oluşturmaktadır. Bu araştırma nicel araştırma yöntemlerinden tarama çalışmasını içermektedir. Araştırmanın verileri, “Aile Katılımı Öğrenci Görüş Anketi” ile toplanmıştır. Veriler, nicel analiz metotları kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırmanın bulguları, öğrencilerin ev ödevleri ve etkinliklerine ailenin aktif katılımının sınıf düzeyi artıkça zayıfladığını göstermiştir. Araştırmanın sonuçları, ortaokulun üst sınıflarına devam eden öğrencilerin fen bilimleri öğrenme süreçlerine bilişsel ve duyuşsal olarak aile desteğinin zayıfladığını ortaya koymuştur. Özellikle ortaokulun üst sınıflarına devam eden öğrencilerin ortaöğretime geçiş için hazırlandıkları düşünüldüğünde fen bilimleri eğitiminde bilişsel ve duyuşsal olarak aile desteğine daha fazla ihtiyacı olacaktır. Bu bağlamda ailelerin, çocuklarının fen bilimleri eğitimine daha fazla ve bilinçli katılımlarının sağlanmasına yönelik eğitim programlarının düzenlenmesi faydalı olacaktır.
Family participation in science education includes the family’s cognitive, social and affective support in achieving the objectives stated in the program. The involvement of family in their children’s learning is crucial in respect to improve their children’s interest in and ability to learn science. The purpose of this study was to find out students’ ideas about family supporting when they learn science in middle school. The sample consists of total 243 students including 78 sixth grade students, 84 seventh grade students and 81 eighth grade students from four different middle school at the east side of Turkey. The Survey of Family Involvement was used to collect the data. The data collected were analyzed using quantitative methods. The results indicate that the active participation of the family in the homework and activities of the students are decreased when the grade levels are increased. Most of the students also mention that their family does not support them via academic or emotional during science learning process. Moreover, the results showed that family have an important role to play in encouraging and supporting their children’s middle school science learning at home, in school, and throughout their community.
  • Bu makaleye atıf için: İnaltekin, T. & Akçay, H. (2020). Ortaokul öğrencilerinin fen bilimleri öğrenme süreçlerine ailelerinin katılımına ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi), 4(1), 1-7.
  • To cite this article: Inaltekin, T. & Akcay, H. (2020). Examining of middle school students’ ideas about parent involvement during science learning. Science, Education, Art and Technology Journal (SEAT Journal), 4(1), 1-7.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3843-7393
Yazar: Tufan İnaltekin (Sorumlu Yazar)
Kurum: Kafkas Üniversitesi Dede Korkut Eğitim Fakültesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-0307-661X
Yazar: Hakan Akçay
Kurum: Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ocak 2020

Bibtex @araştırma makalesi { bestdergi601669, journal = {Bilim Eğitim Sanat ve Teknoloji Dergisi}, issn = {}, eissn = {2630-581X}, address = {Dr. Ömer Tayfur Öztürk. Necmettin Erbakan Üniversitesi. Güzel Sanatlar Fakültesi. Konya}, publisher = {Ömer Tayfur ÖZTÜRK}, year = {2020}, volume = {4}, pages = {1 - 7}, doi = {}, title = {Ortaokul Öğrencilerinin Fen Bilimleri Öğrenme Süreçlerine Ailelerinin Katılımına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {İnaltekin, Tufan and Akçay, Hakan} }
APA İnaltekin, T , Akçay, H . (2020). Ortaokul Öğrencilerinin Fen Bilimleri Öğrenme Süreçlerine Ailelerinin Katılımına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Bilim Eğitim Sanat ve Teknoloji Dergisi , 4 (1) , 1-7 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bestdergi/issue/50074/601669
MLA İnaltekin, T , Akçay, H . "Ortaokul Öğrencilerinin Fen Bilimleri Öğrenme Süreçlerine Ailelerinin Katılımına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi". Bilim Eğitim Sanat ve Teknoloji Dergisi 4 (2020 ): 1-7 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bestdergi/issue/50074/601669>
Chicago İnaltekin, T , Akçay, H . "Ortaokul Öğrencilerinin Fen Bilimleri Öğrenme Süreçlerine Ailelerinin Katılımına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi". Bilim Eğitim Sanat ve Teknoloji Dergisi 4 (2020 ): 1-7
RIS TY - JOUR T1 - Ortaokul Öğrencilerinin Fen Bilimleri Öğrenme Süreçlerine Ailelerinin Katılımına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi AU - Tufan İnaltekin , Hakan Akçay Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Bilim Eğitim Sanat ve Teknoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 7 VL - 4 IS - 1 SN - -2630-581X M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bilim Eğitim Sanat ve Teknoloji Dergisi Ortaokul Öğrencilerinin Fen Bilimleri Öğrenme Süreçlerine Ailelerinin Katılımına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi %A Tufan İnaltekin , Hakan Akçay %T Ortaokul Öğrencilerinin Fen Bilimleri Öğrenme Süreçlerine Ailelerinin Katılımına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi %D 2020 %J Bilim Eğitim Sanat ve Teknoloji Dergisi %P -2630-581X %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD İnaltekin, Tufan , Akçay, Hakan . "Ortaokul Öğrencilerinin Fen Bilimleri Öğrenme Süreçlerine Ailelerinin Katılımına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi". Bilim Eğitim Sanat ve Teknoloji Dergisi 4 / 1 (Ocak 2020): 1-7 .
AMA İnaltekin T , Akçay H . Ortaokul Öğrencilerinin Fen Bilimleri Öğrenme Süreçlerine Ailelerinin Katılımına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. BEST Dergi. 2020; 4(1): 1-7.
Vancouver İnaltekin T , Akçay H . Ortaokul Öğrencilerinin Fen Bilimleri Öğrenme Süreçlerine Ailelerinin Katılımına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Bilim Eğitim Sanat ve Teknoloji Dergisi. 2020; 4(1): 7-1.