Sayı: 92, 31.01.2020

Yıl: 2020

Makaleler

Araştırma Makalesi

3. Türkiye’de Telekomünikasyon Altyapısı ve Ekonomik Büyüme

Araştırma Makalesi

6. Kırgızcada “Bar” Sözcüğünün İşlevsel- Semantik Özellikleri

Araştırma Makalesi

7. Identity of Crimean Tatars

Yayın Değerlendirme

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı