Amaç

Black Sea Journal of Engineering and Science (BSJ Eng. Sci.) uluslararası hakemli bir dergi olup yılda 4 kez yayınlanmaktadır. BSJ Eng. Sci., açık erişimli ve ücretsiz olarak yayın yapan bir e-dergidir. BSJ Eng. Sci.'nin genel amacı, tüm dünyada mühendislik ve fen bilimleri ile ilgili bilim insanlarının ve ilgili araştırmacıların araştırma bulgularını yayınlayacak bir platform sağlamak, mesleki gelişimlerini teşvik etmek ve daha ileri araştırmalar için yeni bakış açıları sağlamaktır. BSJ Eng. Sci., Bilgisayar, Bilişim Sistemleri, Çevre, Elektrik ve Elektronik, Endüstri, Endüstriyel Tasarım, Enerji Sistemleri, Fizik, Genetik, Gıda, Harita, Havacılık ve Uzay, İmalat, İnşaat, Jeoloji, Maden, Makine, Mekatronik, Metalurji ve Malzeme, Nanoteknoloji, Nükleer Enerji, Otomasyon, Otomotiv, Petrol ve Doğal Gaz, Tekstil, Uçak mühendislikleri ve Biyoloji, Fizik, İstatistik, Kimya, Matematik alanları başta olmak üzere tüm mühendislik ve fen bilimleri alanlarındaki faaliyetler ile ilgili alanlarda yürütülen çalışmalardan üretilen orijinal araştırma makaleleri, konferans bildirileri, derleme, vaka taktimi veya teknik notları yayınlamaktadır. BSJ Eng. Sci., elektronik ortamda yayınlanmakta olup, bütün makaleler okuyuculara ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Kapsam

Black Sea Journal of Engineering and Science (BSJ Eng. Sci.) Ocak 2018'den bu yana Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında yılda 4 kez, elektronik olarak yayınlanan, açık erişimli uluslararası hakemli bir dergidir. BSJ Eng. Sci., tüm mühendislik ve fen bilimleri alanlarındaki bilim insanları tarafından hazırlanan orijinal araştırma makalelerini, konferans bildirilerini, derlemeleri, vaka taktimi veya teknik notları Türkçe ve İngilizce dilinde yayınlamaktadır.