Amaç ve Kapsam

Black Sea Journal of Engineering and Science (BSJ Eng Sci) Ocak 2018'de yayın hayatına başlamıştır. BSJ Eng Sci, açık erişimli yayın yapan uluslararası bir e-dergidir.BSJ Eng Sci Ocak 2024 itibariyle yılda 6 kez (Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül ve Kasım aylarında) elektronik olarak yayınlanan hakemli bir dergidir. BSJ Eng Sci'nin genel amacı, tüm dünyada mühendislik ve fen bilimleri ile ilgili bilim insanlarının ve ilgili araştırmacıların araştırma bulgularını yayınlayacak bir platform sağlamak, mesleki gelişimlerini teşvik etmek ve daha ileri araştırmalar için yeni bakış açıları sağlamaktır. BSJ Eng. Sci., Bilgisayar, Bilişim Sistemleri, Çevre, Elektrik ve Elektronik, Endüstri, Endüstriyel Tasarım, Enerji Sistemleri, Fizik, Genetik, Gıda, Harita, Havacılık ve Uzay, İmalat, İnşaat, Jeoloji, Maden, Makine, Mekatronik, Metalurji ve Malzeme, Nanoteknoloji, Nükleer Enerji, Otomasyon, Otomotiv, Petrol ve Doğal Gaz, Tekstil, Uçak mühendislikleri ve Biyoloji, Fizik, İstatistik, Kimya, Matematik alanları başta olmak üzere tüm mühendislik ve fen bilimleri alanlarındaki faaliyetler ile ilgili alanlarda yürütülen çalışmalardan üretilen orijinal araştırma makalelerini, konferans bildirilerini, derleme, vaka taktimi veya teknik notları yayınlamaktadır. BSJ Eng. Sci., elektronik ortamda yayınlanmakta olup, bütün makaleler okuyuculara ücretsiz olarak sunulmaktadır.


Yayımlanma Ayları
Ocak Mart Mayıs Temmuz Eylül Kasım

                                                24890