Ücret Politikası

Black Sea Journal of Engineering and Science (e-ISSN: 2619-8991) dergisinde tüm makaleler açık erişim modeliyle yayınlanmakta olup, DergiPark sistemine kayıtlı bütün editörler, yazarlar ve okuyucular tüm sayılara ücretsiz olarak abone olup bütün makalelere erişebilmektedirler. Black Sea Journal of Engineering and Science dergisinde editör süreci, hakem değerlendirme süreci, yayıma kabul, yayımlanma ve yayım sonrası süreçler sırasında ihtiyaç duyulan giderlerin karşılanması için değerlendirmeye gönderilen her makaleden sayfa sayısına bakılmaksızın "Makale İşlem Ücreti" (Article processing charge; APC) talep edilmektedir. Bu ücret, Üniversiteler Arası Kurul (ÜAK) Doçentlik Kriterlerine uygun olarak "Makale başvurusu sırasında -kabul/red şartına bağlı olmaksızın" talep edilmektedir..

Ayrıntılı bilgi için lütfen "Makale İşlem Ücreti Politikası" sayfasına bakınız (https://dergipark.org.tr/tr/pub/bsengineering/page/11332).

Gelişmiş Ülke Yazarları için Makale İşlem Ücreti: 120.00 - 150.00 USD
Gelişmekte Olan Ülke Yazarları için Makale İşlem Ücreti: 75.00 - 90.00 USD
Türk Yazarlar için Makale İşlem Ücreti: 2000.00 TL
En Az Gelişmiş veya Gelişmemiş Ülke Yazarları için Makale İşlem Ücreti: Ücretsiz

Gönderim Ücreti: 2,000.00 TRY

                                                24890