Yayın Ücret Politikası

Black Sea Journal of Engineering and Science (BSJ Eng Sci) Açık Erişimli bir dergidir ve makale yükleme, değerlendirme, yayınlanma ve teslimat aşamalarında yazarlardan herhangi bir ücret talep etmez.