Hakem Değerlendirme Süreci

Ön Değerlendirme
Yayınlanmak üzere Black Sea Journal of Engineering and Science değerlendirilmeye gönderilen makale, ilk olarak yayın ilkeleri doğrultusunda Baş Editörler tarafından ön incelemeye alınır. Baş Editörler dergi kapsamında olmayan ve yayınlanabilecek nitelikte bulmadığı makaleleri hakemlere göndermeden yazara/yazarlara iade kararı verme hakkına sahiptir. Ayrıca yazım kurallarına uymayan makaleler, Baş Editörler tarafından düzeltilmek üzere yazara/yazarlara iade edilir. Yazar(lar)ın İngilizce dilinde makale göndermeden önce makaleyi dil yönünden incelettirmesi tavsiye edilmektedir.

Hakem Politikası
Black Sea Journal of Engineering and Science yayınlanmak üzere değerlendirmeye alınan makalelerin hakem değerlendirme sürecinin her aşamasında, hakemlerin ve yazarların isimlerinin saklı tutulduğu çift-kör hakemlik sistemini kullanmaktadır.

Hakem Değerlendirmesi
Baş Editörler tarafından hakem değerlendirmesine uygun bulunan makaleler, Bölüm editörüne atanarak yada doğrudan incelenmek üzere konusunda uzman en az iki ya da daha fazla hakeme gönderilir. Makaleler hakemlere çevrimiçi dergi sistemi üzerinden elektronik olarak gönderilir. Hakem değerlendirmesi sonrasında revizyona ihtiyaç duyulan makaleler çevrimiçi dergi sistemi üzerinden yazar/lara elektronik olarak yönlendirilir. Yazar/lar hakem/lerin yorumlarını, eleştirilerini ve düzeltmelerini dikkate alarak, her bir yorum, eleştirileri ve düzeltmeye çevrimiçi dergi sistemi üzerinden tek tek açıklama yapmak zorundadır. Aynı zamanda yazar/lar hakemlerin eleştirilerine katılmadıkları durumda detaylı bir açıklama yapmak zorundadır. Hakem değerlendirilmelerinden geçen makalelere ait düzeltmeler, düzeltmeler listesi ile birlikte en geç 30 gün içerisinde çevrimiçi dergi sistemine yüklenerek makale revizyon süreci tamamlanmalıdır. Aksi takdirde mevcut makale yeni sunulan bir makale olarak yeniden değerlendirmeye alınabilir.

Son Değerlendirme
Yazar/ların hakem/lerin yorumlarını, eleştirilerini ve düzeltmelerini cevapladıktan sonrasında hakemler tarafından makalenin yayınlanması ile ilgili olumlu görüşlerin tamamlanmasından sonra, yayın ile ilgili son değerlendirme Baş Editörler tarafından yapılır. Yayınlanmaya kabul edilen makaleler erken görünüme eklenerek yayınlanmak üzere sıraya alınır.

Değerlendirme Süreleri
2022 yılı için ortalama hakem değerlendirme süresi: 72 gün.
2022 yılı için ortalama yayınlanma süresi: 132 gün.

Son Güncelleme Zamanı: 30.07.2023 22:29:49

                                                24890