Hakkında

    Uluslararası Dil, Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Güncel Yaklaşımlar Dergisi (CALESS) hakemli bir dergidir. CALESS dergisinin amacı, eğitim bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında özgün ve nitelikli araştırmalarının paylaşılarak ilgili alanlardaki problemlere çözüm önerileri getirmek ve bu alanlardaki mevcut literatüre katkıda bulunmaktır. Türkçeİngilizce ve Rusça bilimsel çalışmalarının kabul edildiği CALESS dergisi, yılda iki kez (Haziran-Aralık) yayımlanmaktadır. CALESS dergisi, bilginin yayılabilirliğini arttırmak ve bilgiye ulaşılmasını kolaylaştırmak amacıyla açık erişim politikası izlemekte ve elektronik olarak yayımlanmaktadır. Dergiye gönderilen çalışmalardan başvuru, değerlendirme ve yayınlanma aşamalarında herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Yeni Duyuru: CALESS, Mart 2021 tarihi itibariyle dilbilim ve dil eğimi alanında önde gelen indekslerden biri olan ve bazı üniversitelerce alan indeksi sayılan MLA Directory of Periodicals'ta taranmaya başlamıştır.

DUYURULAR
Dergimizin gelecek sayısından (Haziran 2021) itibaren;
  1. Türkçe, İngilizce ve Rusça çalışmalar değerlendirme sürecine alınacaktır. Fransızca çalışmalar kabul edilmeyecektir.
  2. Makale tam metni İngilizce olan çalışmaların dışındaki bütün çalışmaların genişletilmiş İngilizce özet içermesi gerekecektir.
  3. Dergimizin kapsamında sınırlamaya gidilecektir. CALESS Dergisi Haziran 2021 sayısı itibariyle linkte belirtilen alanlara ait çalışmaları kabul edecektir.

  Dizinleme ve Taranılan İndeksler

Uluslararası Dil, Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Güncel Yaklaşımlar Dergisi (CALESS)