International Journal of Current Approaches in Language, Education and Social Sciences
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2687-2528 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Ümit YILDIZ | http://calessjournal.net


Uluslarası Dil, Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Güncel Yaklaşımlar Dergisi (CALESS)  hakemli bir dergidir. 2019 yılında yayın hayatına başlayan dergimiz, eğitim bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında özgün ve nitelikli araştırmalarının paylaşılarak ilgili alanlardaki problemlere çözüm önerileri getirmeyi ve bu alanlardaki mevcut literatüre katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Dergiye gönderilen çalışmaların değerlendirme süreci çift kör hakem yöntemi ile yapılmaktadır. Süreç içerisinde çalışmaların yazar ve hakemlerinin kimlikleri gizlenmektedir. TürkçeİngilizceRusça ve Fransızca çalışmalarının kabul edildiği dergi yılda iki kez (Haziran-Aralık) yayımlanmaktadır. Yıl içerisinde gerekli görüldüğü durumlarda özel sayılar yayımlanabilir. Dergide akademik çalışmalara ek olarak uygun görülmesi halinde; saha çalışması notları, söyleşiler, kongre ve çalıştay notları ve kitap tanıtım yazılarına da yer verilebilir. CALESS dergisi, bilginin yayılabilirliğini arttırmak ve ulaşılmasını kolaylaştırmak amacıyla elektronik olarak yayınlanmaktadır. Dergiye gönderilen çalışmalardan başvuru, değerlendirme ve yayınlanma aşamalarında herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

www.caless.net  3573e46e-1c79-468b-975f-73daaee5100f.png   f08c383d-64d7-41eb-98d9-2338d9f4944e.jpeg  211b68a8-3171-4ef5-b65c-cb16107b6673.png  66675242-85e6-4d67-9f1d-56e1687e2ac4.png Dizinleme ve Taranılan İndeksler

7e0d6e8e-3670-478a-8a91-fac01776fd33.jpeg

6cf23d7a-6dd0-4cb3-ac18-b50a5049fead.png

3573e46e-1c79-468b-975f-73daaee5100f.png   f08c383d-64d7-41eb-98d9-2338d9f4944e.jpeg  211b68a8-3171-4ef5-b65c-cb16107b6673.png  66675242-85e6-4d67-9f1d-56e1687e2ac4.png

International Journal of Current Approaches in Language, Education and Social Sciences

ISSN 2687-2528 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Ümit YILDIZ | http://calessjournal.net
Kapak Resmi


Uluslarası Dil, Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Güncel Yaklaşımlar Dergisi (CALESS)  hakemli bir dergidir. 2019 yılında yayın hayatına başlayan dergimiz, eğitim bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında özgün ve nitelikli araştırmalarının paylaşılarak ilgili alanlardaki problemlere çözüm önerileri getirmeyi ve bu alanlardaki mevcut literatüre katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Dergiye gönderilen çalışmaların değerlendirme süreci çift kör hakem yöntemi ile yapılmaktadır. Süreç içerisinde çalışmaların yazar ve hakemlerinin kimlikleri gizlenmektedir. TürkçeİngilizceRusça ve Fransızca çalışmalarının kabul edildiği dergi yılda iki kez (Haziran-Aralık) yayımlanmaktadır. Yıl içerisinde gerekli görüldüğü durumlarda özel sayılar yayımlanabilir. Dergide akademik çalışmalara ek olarak uygun görülmesi halinde; saha çalışması notları, söyleşiler, kongre ve çalıştay notları ve kitap tanıtım yazılarına da yer verilebilir. CALESS dergisi, bilginin yayılabilirliğini arttırmak ve ulaşılmasını kolaylaştırmak amacıyla elektronik olarak yayınlanmaktadır. Dergiye gönderilen çalışmalardan başvuru, değerlendirme ve yayınlanma aşamalarında herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

www.caless.net  3573e46e-1c79-468b-975f-73daaee5100f.png   f08c383d-64d7-41eb-98d9-2338d9f4944e.jpeg  211b68a8-3171-4ef5-b65c-cb16107b6673.png  66675242-85e6-4d67-9f1d-56e1687e2ac4.png Dizinleme ve Taranılan İndeksler

7e0d6e8e-3670-478a-8a91-fac01776fd33.jpeg

6cf23d7a-6dd0-4cb3-ac18-b50a5049fead.png

3573e46e-1c79-468b-975f-73daaee5100f.png   f08c383d-64d7-41eb-98d9-2338d9f4944e.jpeg  211b68a8-3171-4ef5-b65c-cb16107b6673.png  66675242-85e6-4d67-9f1d-56e1687e2ac4.png