İletişim Bilgileri

Editör

Ümit YILDIZ
MNE
umityildiztr@gmail.com

Editör Yardımcısı

Ina Malanchuk
Minsk Devlet Dil Bilimi Üniversitesi
charkova@yandex.ru

Teknik İletişim

Gülsüm Sertoğlu
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
calessjournal@gmail.com

Uluslararası Dil, Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Güncel Yaklaşımlar Dergisi (CALESS)