Amaç

Uluslarası Dil, Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Güncel Yaklaşımlar Dergisi (CALESS)  hakemli bir dergidir. 2019 yılında yayın hayatına başlayan dergimiz, eğitim bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında özgün ve nitelikli araştırmalarının paylaşılarak ilgili alanlardaki problemlere çözüm önerileri getirmeyi ve bu alanlardaki mevcut literatüre katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Dergiye gönderilen çalışmaların değerlendirme süreci çift kör hakem yöntemi ile yapılmaktadır. Süreç içerisinde çalışmaların yazar ve hakemlerinin kimlikleri gizlenmektedir. Türkçeİngilizce,Rusça ve Fransızca çalışmalarının kabul edildiği dergi yılda iki kez (Haziran-Aralık) yayımlanmaktadır. Yıl içerisinde gerekli görüldüğü durumlarda özel sayılar yayımlanabilir. Dergide akademik çalışmalara ek olarak uygun görülmesi halinde; saha çalışması notları, söyleşiler, kongre ve çalıştay notları ve kitap tanıtım yazılarına da yer verilebilir.

CALESS dergisi, bilginin yayılabilirliğini arttırmak ve ulaşılmasını kolaylaştırmak amacıyla elektronik olarak yayınlanmaktadır. Dergiye gönderilen çalışmalardan başvuru, değerlendirme ve yayınlanma aşamalarında herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Kapsam

CALESS Dergisi aşağıdaki belirtilen alanlara ait çalışmaları davet etmektedir:

Eğitim Bilimleri

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Türkçe Eğitimi, Türkçenin Yabancı Dil Olarak Eğitimi, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Tarih Eğitimi, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

Yabancı Diller Eğitimi

Rusça, İngilizce, Almanca, Fransızcanın Yabancı Dil Olarak Öğretimi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitim Yönetimi, Eğitimde Ölçme Değerlendirme, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi, Fen Bilimleri (Biyoloji, Fizik, Kimya) Eğitimi

Özel Eğitim

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

Güzel Sanatlar Eğitimi

Sosyal Bilimler

Tarih, Filoloji, Coğrafya, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Felsefe