Cilt: 19 - Sayı: 30, 30.04.2021

Yıl: 2021

Sayı Editör Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi Barış BORLAT ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler