YAYIN İLKELERİ

YAYIN İLKELERİ


Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, Spor Bilimleri ve ilişkili bilimsel disiplinlerden orijinal makale, araştırma notu, derleme, meta analiz, teknik not ve editöre mektup formatında yazılar yayınlayan hakemli bir dergidir.

1995 yılında yayın hayatına başlayan Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi (BESBD); Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin yayın organıdır. Spor Bilimlerinin kuramsal ve uygulamalı alanlarına (Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi, Spor Yönetimi, Sporda Psiko-Sosyal Alanlar, Hareket ve Antrenman Bilimleri, Sporcu Sağlığı ve Rekreasyon) ilişkin araştırma yazıları, gözden geçirme yazıları, olgu sunumları, özgün yazılar, derlemeler ve özel bölümlerin (Başyazı, editöre mektup, sorunlar çözümler, toplantı haberleri/izlenimleri, dergi haberleri, dernek haberleri, web siteleri tanıtımı, kitap tez tanıtımı) yayınlandığı hakemli bir dergidir. 

Dergiler; yayınladıkları makalelerde, konu ile ilgili en yüksek etik ve bilimsel standartlarda olması ve ticari kaygılarda olmaması şartını gözetmektedir.

Editörler ve yayınevi, reklam amacı ile verilen ticari ürünlerin özellikleri ve açıklamaları konusunda hiçbir garanti vermemekte ve sorumluluk kabul etmemektedir.

Yayınlanmak için gönderilen makalelerin daha önce başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir. Eğer makalede daha önce yayınlanmış; alıntı yazı, tablo, resim vs. mevcut ise makale yazarı, yayın hakkı sahibi ve yazarlarından yazılı izin almak ve bunu makalede belirtmek zorundadır. Bilimsel toplantılarda sunulan özetler, makalede belirtilmesi koşulu ile kabul edilir.

Dergi tüm bilimsel yayınları editör incelemesinden sonra en az iki hakemden oluşan bir değerlendirme sürecine tabi tutmaktadır.

Makale yayınlanmak üzere dergiye gönderildikten sonra yazarlardan hiçbiri, tüm yazarların yazılı izni olmadan yazar listesinden silinemez, ayrıca hiçbir isim, yazar olarak eklenemez ve yazar sırası değiştirilemez.

 

 

 

YAZARLAR İÇİN BİLGİ


Dergiye yüklenecek yazıların aşağıda belirtilen hususları dikkate alarak hazırlanması değerlendirmeden yayına kadar olan sürecin sağlıkla yürüyebilmesi açısından büyük önem arz etmektedir.


Dergiye yüklenecek tüm yazıların tablo, metin içi ve kaynakçada kaynak gösterimleri Amerikan Psikologlar Birliği (APA) yazım kılavuzunun 6. basımına uygun olmalıdır. Ancak dergi gerek gördüğü durumlarda APA yazım kılavuzuna ilave düzenlemeler talep edebilir. Örnek makale şablonunu buradan indirebilirsiniz.


HAKEM DEĞERLENDİRMESİ

Dergi sistemine yüklenen yazılar editör değerlendirmesinden geçtikten sonra en az iki hakemden oluşan bir değerlendirme sürecine tabi tutulur. Editör uygun bulmadığı çalışmaları hakem değerlendirmesine sevk etmeden red edebilir veya hakem önerilerine ek olarak ilave düzeltmeler talep edebilir.

Yayın Etiği

Manisa celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi yerel etik kurul onayı bulunmayan bilimsel çalışmaları (Derleme ve meta analizi hariç) yayınlamamaktadır. Yazarlar yöntem veya işlem yolu bölümlerinde çalışma protokolünün yerel etik kurul tarafından onaylandığını ve katılımcıların etik kurulca onaylanmış bilgilendirilmiş onam formunu imzaladıklarını beyan etmek zorundadır. 18 yaş altı örneklem gruplarında veli onamı mutlaka alınmış olmalıdır.

Dil

Manisa CBU Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi yayım dili Türkçe ve İngilizce’dir. Dergiye gönderilen tüm bilimsel çalışmalar Türkçe veya İngilizce olması fark etmeksizin Türkçe ve İngilizce özetlerini mutlaka içermelidir. Türkçe olarak gönderilen çalışmalarda yazarlar mümkün olabildiğince duru bir dil kullanmaya özen göstermeli: Misyon, vizyon gibi sözcüklerin kullanımından kaçınmalıdır.