Cilt: 9 Sayı: 1, 31.03.2022

Yıl: 2022

Araştırma Makalesi

Derleme

Olgu Sunumu

CBU-SBED “Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi” ulusal nitelikte bir dergi olup ulusal indeksler tarafından taranmakta ve yılda dört sayı halinde olmak üzere Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının son gününde  yayınlanmaktadır. Dergimiz sağlık alanında çok sayıda araştırmacı ve akademisyenden oluşan hakem, bilim ve danışma kurulu üyelerine sahiptir.
Sağlık Bilimleri alanlarına giren bütün çalışmalar yapılan tüm temel ve klinik bilimlerde araştırma makalesi, olgu sunumu, derlemeler  yayınlanmak üzere dergimiz bünyesinde değerlendirmeye alınmaktadır. 

CBU,SBED Tıp Hemşirelik ve Sosyal Hizmetler gibi Sağlık Bilimleri Alanınında  Yayınlar kabul edip temel ve klinik araştırmalar alanlardaki konulara evrensel bir bakış açısı sağlamayı hedeflemektedir. Sağlık Bilimleri Alanının elemanları olan hekim ve hemşireleri ilgilendiren temel konularda yayınları hedeflemektedir.

Yazarlara Bilgi

Makalenin başlığı

(Times New Roman, Kalın, 15 Punto, Her Kelimenin İlk Harfli Büyük)

(Başlık özlü, bilgilendirici ve en fazla üç satır olmalıdır. Kısaltma ve formüller kaçının)

 

İlk Yazar Adı ve Soyadı1*, İkinci Yazar Adı ve Soyadı2

                                                                             (Times New Roman, 10 punto)                                                                            

 

1 Kurum bilgisi ve adresi, telefon, e-mail (Times New Roman, 10 punto)

2 Kurum bilgisi ve adresi, telefon, e-mail (Times New Roman, 10 punto)

*Sorumlu Yazar

 

Alındığı tarih: (Times New Roman, 10 punto)

Kabul edildiği tarih: (Times New Roman, 10 punto)

DOI: (Times New Roman, 10 punto)

 

 


Öz

(Times New Roman, 10 punto)

Özet 100-250 kelime içermelidir. Özet, araştırmanın amacını, ana sonuçlarını ve önemli sonuçları kısaltmaları veya referansları içermeden kısaca belirtmelidir.

Anahtar Kelimeler: Yazarlar, çalışmayı yakından yansıtması gereken en fazla 7 anahtar kelimeyi dahil etmeleri istenmektedir.

 1.     Giriş

(Çift kolon, Times New Roman, 10 punto, tek boşluklu-geniş aralıklı, her sayfa numaralandırılmış olmalı, vurgu yapmak için italik kullanılmalı, paragraf başında boşluk olmamalı, paragraflar arasında bir satır boşluk bırakılmalı).

 

Giriş, çalışmanın amacını belirtmeli ve ilgili, örnek olabilecek çalışmaların uygun alıntılarını içermelidir, ancak marjinal olarak ilgili literatürün kapsamlı bir incelemesini içermemelidir.

 

Makalede yeni bir yöntem açıklanırsa, neden eski yöntemlere tercih edildiğini belirtin. Makalede bir maddenin geliştirilmiş analizi açıklanırsa, rakip metotlar referans alınmalı ve karşılaştırılmalıdır.

 

Kısaltmalar öncelikle belirtilerek tanımlanmalı ve daha sonra tutarlı bir şekilde kullanılmalıdır.

 

2.     Materyal ve Metot

(Times New Roman, 10 punto, tek boşluklu-geniş aralıklı.  Bu bölüm alt bölümlere ayrılabilir, alt bölümler aşağıdaki gibi numaralandırılmalıdır).

2.1      Alt Bölüm (Kısa-Alt Başlık)

2.1.1      Alt-Alt Bölüm (Kısa-Alt Başlık)

Tam cümleler kullanın. Zaman ve anlam açısından tutarlı olun. Yaptığınız çalışmanın tekrarlanabilmesi için yeterli detay verin. Cihazlar için, sadece özel nitelikteki cihazları listeleyin. Sadece özel reaktiflerin hazırlanmasını listeler ile açıklayın. Standart el kitaplarında ve metinlerde açıklanan laboratuvarda ve preparatlarda normal olarak bulunanları listelemeyin. Prosedürler, çalışmaların başkaları tarafından tekrarlanmasına izin veren talimatlar olarak tasarlandığından, kritik adımların yeterli ayrıntılarını verin. Yayımlanan prosedürler, önemli değişikliklerin yapıldığı durumlar hariç, alıntılanmalı, ancak açıklanmamalıdır. Deneysel bir bölümün ana makalede yer alması ve deneyleri anlamak için yeterli detay vermesi gerekirken, ayrıntılı prosedürler sunulabilir.

 

3.     Bulgular ve Tartışma

(Times New Roman, 10 punto, tek boşluklu-geniş aralıklı.  Bu bölüm alt bölümlere ayrılabilir, alt bölümler aşağıdaki gibi numaralandırılmalıdır).

3.1      Alt Bölüm (Kısa-Alt Başlık)

3.1.1      Alt-Alt Bölüm (Kısa-Alt Başlık)

Yayımlanmış makalelerin aşırı alıntılanmasından ve tartışılmasından kaçının. Sonuçlar tablo veya şekillerde sunulabilir; bununla birlikte, tablo ya da şekillere gerek duyulmadan doğrudan metinde birçok basit bulgu sunulabilir. Tartışma özgün olmalı ve sonuçların yorumlanmasıyla ilgilenmelidir.

 

Lütfen her zaman birimler için uluslararası kabul görmüş işaret ve semboller kullanın (SI birimleri). Matematiksel denklemler ve formüller yazmak için Microsoft Denklemler kullanılması önerilir.

                               (3.1)

 

Tüm tablolar, resim, excel veya pdf olarak değil, düzenlenebilir metin olarak gönderilmelidir. Tablolar, yazının ilgili metninin yanına yerleştirilmelidir. Tüm tablolar, metindeki görünümlerine göre ardışık olarak numaralandırılmalıdır. Tabloların kullanımı konusunda dikkatli olun ve sunulan verilerin, makalenin başka bir yerinde açıklanan sonuçları çoğaltmamasını sağlayın. Tablo başlığı, tabloların üstüne yazılmalıdır. Tablolara dipnotlar alt-durum küçük harfler (veya anlamlılık değerleri ve diğer istatistiksel veriler için yıldız işaretleri) ile gösterilmeli ve tablonun altında yer almalıdır. Daha önce yayınlanmış olan herhangi bir materyali, orijinal yazıyı tablo başlığı altında bir referans şeklinde vererek tanımlayınız.

 

 

Tablo 1. (Kısa Açıklama) (Times New Roman, 10 punto)

Elementler

Formüller

Ağırlık

g/mol

Abundans,

%

Gold

Au

 

 

Silver

Ag

 

 

Cupper

Cu

 

 

* Footnote


 

(Tablo bir sütuna yerleştirilemeyecek kadar büyükse, iki sütuna yerleştirilebilir.)

tablo 2. Homopolimerler ve blend kodları [3] (Times New Roman, 10 punto)

Polimerler

Blend Kodları

 

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

A11

PP MH 418, wt. %

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

-

HDPE S 0464, wt. %

-

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

 


 

Tüm şekiller (grafikler, fotoğraflar, fotoğraflar vb.) metindeki ilgili metnin yanına yerleştirilmeli ve metindeki görünümlerine göre ardışık olarak numaralandırılmalıdır. Şekil parçaları küçük harflerle (a, b, c, vb.) belirtilmelidir. Her bir figürün, figürün tasvir ettiği ve tablonun altında yer aldığı doğru bir şekilde tanımlayan özgün bir başlığı olmalıdır. Daha önce yayınlanmış olan herhangi bir materyali, orijinal yazıyı şekil başlığının sonunda bir referans şeklinde vererek tanımlayınız.

Şekil 1. HPLC parametreleri ile elde edilen taze hazırlanmış CMS çözeltisinin kromatogramı [2].

 


 

Şekil 2 Dört JA stereoizomerin kimyasal yapısı [3]

 

 

 

 


4.     Sonuç

(Times New Roman, 10 punto)

Çalışmanın ana sonuçları sunulmalıdır, sonuçlar ve tartışma bölümünde sunulan bilgileri özetlememelidir.

 

5.     Teşekkürler

(Times New Roman, 10 punto)

Yazarlar, teknik yardım, özel materyallerin kaynağı, maddi destek ve çalışmanın yapıldığı nezaketleri kabul edebilirler. Fon kuruluşlarının adları tam olarak yazılmalıdır.

 

6.     Referanslar

(Times New Roman, 8 punto)

Kaynakların listesi sadece metinde atıfta bulunulan ve yayınlanmak üzere yayınlanmış ya da kabul edilmiş eserleri içermelidir. Referans listesinde yayınlanmamış sonuçlar ve kişisel iletişim önerilmemektedir. Kaynaklar, [1] veya [1, 2, 7] ile aynı hizaya gelecek şekilde köşeli parantez içindeki sayılarla belirtilmelidir. Lütfen metinde belirtilen her referansın referans bölümünde de bulunduğundan emin olun (ve tersi). Gerçek yazarlara yönlendirilebilir, ancak referans numara (lar) her zaman verilmelidir. Örnek: '..... gösterildiği gibi [3,6]. Barnaby ve Jones [8] farklı bir sonuç elde ettiler .... '. Referanslar (metindeki köşeli parantez içindeki sayılar), metinde göründükleri sırayla referans bölümünde listelenmelidir. Araştırma ve İnceleme makaleleri sırasıyla 20 ve 50'den fazla referans içermemelidir. Dergiler isimleri tam adı ve italik olarak belirtilmelidir. "ve ark." iki yazarın ardından kullanılmalıdır.

Makale

1. Şirin, K, Doğan, F, Şirin, M, Beşergil, B, Mechanical and thermal properties of Polypropylene (iPP)-High density polyethylene (HDPE) binary blends, Celal Bayar University Journal of Science, 2017, 13(1), 15-23.

 

2. Metcalf, A.P, Hardaker, L.E.A, Hatley, R.H.M, A simple method for assaying colistimethate sodium in pharmaceutical aerosol samples using high performance liquid chromatography, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 2017, 142, 15-18.

 

3. Hana, Y, Zhou, Z, Wu, H, Nie, H, Lei, R, Bai, Y, Liu, H, Simultaneous determination of jasmonic acid epimers as phytohormones by chiral liquid chromatography–quadrupole time-of-flight mass spectrometry and their epimerization study, Journal of Chromatography A, 2012, 1235, 125–131.

 

 

Kitap

15. New, T.R, Insects as Predators; New South Wales Univ. Press: Kensington, Australia, 1991; pp 178.

 

Kitap Bölümü

20. Brown, B, Aaron, M, The politics of nature. In: Smith J (ed) The rise of modern genomics, 3rd edn. Wiley, New York, 2001, pp 230-257

 

Online Doküman

21. Cancer Research UK, Cancer statistics reports for the UK. http://www.cancerresearchuk.org/aboutcancer/statistics/cancerstatsreport/, 2003 (accessed 13.03.2017).

 

Kongre

32. Garrone, E, Ugliengo, O. In Structure and Reactivity of Surfaces, proceedings of the European Conference, Trieste, Italy, 1988, pp 13-20.