Amaç ve Kapsam

Değerli Okurlar,

Çocuk, Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi'nin (ÇEDED) amacı;

Çocuk edebiyatı, edebiyat eğitimi ve dil eğitimi alanlarında bir literatür oluşmasına katkı sağlamak,

Var olan literatürü geliştirmek,

Bahsi geçen alanlarda yayın yapan akademisyenlerin yayınlarını görünür kılmak,

Araştırmacıların alandaki yeni gelişmeleri takip edebileceği bir platform oluşturmak,

Her sayıda kurgusal nitelikli bir çocuk kitabının tanıtımına ve eleştirisine yer vererek çocuk ve yetişkin okura bakış açısı sunmaktır.

Çocuk, Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi (ÇEDED), çocuk edebiyatı, edebiyat eğitimi ve dil eğitimi alanlarında araştırma ve derleme niteliğinde özgün bilimsel makaleler ve kitap tanıtımları/eleştirileri yayımlayan uluslararası hakemli bir dergidir. 2018 yılı Mayıs ayında yayın hayatına başlayan derginin yayın dili İngilizce ve Türkçedir.