Dergi Kurulları

Baş Editör

Editör

Doç. Dr. Yasin Mahmut YAKAR Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Türkiye
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme
Dr. Öğr. Üyesi N. Hümeyra ÖZDEMİR EREN ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-1376-9199 Türkiye
Türkçe Eğitimi
Dr. Öğr. Üyesi Bilal Ferhat KARADAĞ Erzican Binali Yıldırım Üniversitesi 0000-0002-5301-2860 Türkiye
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme, Türkçe Eğitimi, Türkçe Eğitimi

Editör Yardımcısı

Arş. Gör. Bekir Sıddık KILIÇ Kilis 7 Aralık Üniversitesi 0000-0003-3959-1867 Türkiye
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme, Türkçe Eğitimi

Editör Kurulu

Prof. Dr. Ali Fuat ARICI, Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Ali GÖÇER, Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Glenn W. MUSCHERT, Miami University

Prof. Dr. Halit KARATAY, Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Prof. Dr. İlhan ERDEM, İnönü Üniversitesi

Prof. Dr. M. Abdullah ARSLAN, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

Prof. Dr. M. Eyyüp SALLABAŞ, Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Musa ÇİFCİ, Uşak Üniversitesi

Prof. Dr. Oğuzhan SEVİM, Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Suat UNGAN, Trabzon Üniversitesi

Prof. Dr. Vefa TAŞDELEN, Yıldız Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Ahmet Zeki GÜVEN, Akdeniz Üniversitesi

Doç. Dr. Bekir İNCE, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Doç. Dr. Beytullah KARAGÖZ, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Doç. Dr. Cem Şems TÜMER, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

Doç. Dr. Elif AKTAŞ, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Doç. Dr. Esra Nur TİRYAKİ, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

Doç. Dr. Üyesi Mustafa Said KIYMAZ, Adıyaman Üniversitesi

Doç. Dr. Neslihan KARAKUŞ, Yıldız Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Nurşat BİÇER, Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Doç. Dr. Tahir ZORKUL, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Doç. Dr. Vafa SAVAŞKAN, Sinop Üniversitesi


Dr. Öğr. Üyesi Bahar DOĞAN, İnönü Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Bekir GÖKÇE, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Bircan EYÜP, Trabzon Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Burcu ÇILDIR, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Burcu ÖZTÜRK, Kastamonu Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Melike ULUÇAY, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Meral KAYA, New York University

Dr. Öğr. Üyesi Tacettin ŞİMŞEK, Atatürk Üniversitesi

Yazım ve Dil Editörü

Arş. Gör. Ahmet Turan EŞ ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-7225-3934 Türkiye
Türkçe Eğitimi