Yazar Rehberi

Yazarlarımız, "Çocuk, Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi Yayın Şablonu"na göre düzenledikleri makaleyi sisteme yüklemek durumundadır.MAKALELERİN GÖNDERİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

1. Dergiye gönderilen makaleler, başka bir dergide yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Fakat herhangi bir bilimsel toplantıda sunulmuş ve yayımlanmamış olan bildiriler toplantının adı, yeri ve tarihi belirtilmek kaydı ile dergimize gönderilebilir.

2. Makaleler, ''Çocuk, Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi Yazım Şablonu''na uygun olarak hazırlanmış olmalıdır.

3. Dergiye gönderilen makalelerle ilgili tüm süreçler DergiPark sisteminin alt yapısı kullanılarak elektronik ortamda işletilmektedir.

4. Dergiye gönderilen makaleler ön kontrol aşamasında dergi yazım şablonuna uygunluk açısından kontrol edilmektedir. Yazım şablonuna uygun olmayan makaleler geri çevrilmektedir.

5. Yazım şablonuna uygun olan makale dergi baş editörüne gönderilmekte, dergi yayın politikası doğrultusunda gözden geçirilen makale ilgili alan editörüne sevk edilmekte yahut reddedilmektedir.

6. Amaç, içerik, konunun güncelliği ve derginin yayın politikası ölçütleri dikkate alınarak alan editörünün değerlendirmesinden geçen makale incelenmek üzere alanla ilgili en az iki hakeme gönderilmektedir.

7. Hakemler makaleyi "Hakem Değerlendirme Formu"na göre değerlendirmektedir.

8. Makalenin gönderildiği hakemlerin ortak kanaatle olumlu ya da olumsuz görüş bildirmeleri durumunda makale alan editörünün onayı ile yayın sırasına alınmakta ya da reddedilmektedir. Hakemlerin birbirinden farklı görüş bildirmeleri durumunda ise makale üçüncü bir hakeme gönderilmekte, üçüncü hakemin ve alan editörünün kanaatine göre yayın sırasına alınmakta yahut reddedilmektedir. Hakemlerin birbirinden farklı görüş bildirdikleri durumlarda alan editörü makaleyi üçüncü bir hakeme göndermeden yayın sırasına alma ya da ret yetkisine de sahiptir.

9. Hakemlerden gelen raporlara göre, makalenin aynen yayın sırasına alınmasına, raporda belirtilen düzeltmeler yapıldıktan sonra yayın sırasına alınmasına, raporda belirtilen düzeltmeler yapıldıktan sonra hakemlerce tekrar değerlendirilmesinin istenmesine veya yayımlanmamasına (ret) karar verilir. Hakem raporlarına göre verilen bu karar, yazar veya yazarlara mümkün olan en kısa süre içerisinde bildirilir.

10. Hakemlerin düzeltme yönünde görüş bildirmeleri durumunda, yazar(lar)dan gerekli düzeltmeleri en geç bir ay içerisinde tamamlayarak sisteme yüklemeleri istenir. Düzeltmeler ilgili sürelerde yapılmadığı takdirde alan editörü makaleyi yazarına iade eder.

11. Yayımlanmak üzere kabul edilen makalelerin yayım haklarına Çocuk, Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi sahiptir. Makalelerdeki görüş ve bilimsel sorumluluklar yazar(lar)a ait olup "Çocuk, Edebiyat ve Dil Dergisi" sorumlu tutulamaz.

12. Yayımlanması uygun görülen çalışmalar için yazar/larına telif hakkı ödenmez.

13. Bir makalenin yayınlanıp yayımlanmasına nihai olarak dergi baş editörü karar verir.