Cilt: 6 Sayı: 2, 29.12.2020

Yıl: 2020

Araştırma Makalesi

Amaç

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi temel ve uygulamalı bilimler konusundaki araştırmaları yayınlayan uluslararası, hakemli ve bilimsel bir dergidir. Konusunda uzman en az iki hakem, gönderilen makaleleri değerlendirmek için editör kurulu tarafından seçilir. Bütün makaleler ilk editoryal incelemeden ve kör hakemlik prosesinden geçer. Derginin interdisipliner olması nedeniyle, yazarların tüm diğer bilim dallarından olan kişilerin anlayabileceği şekilde makalelerin yazılması beklenir.


Kapsam

Derginin gönderi kabul ettiği çalışma alanları aşağıda listelenmiştir.

 • Bilgisayar Mühendisliği
 • Bilişim Sistemleri
 • Biyomühendislik
 • Çevre Mühendisliği
 • Endüstri Mühendisliği
 • Elektrik - Elektronik Mühendisliği
 • Gıda Mühendisliği
 • Genetik Mühendisliği
 • Harita Mühendisliği
 • İnşaat Mühendisliği
 • Jeofizik Mühendisliği
 • Jeoloji Mühendisliği
 • Kimya Mühendisliği
 • Makine Mühendisliği
 • Meteoroji Mühendisliği
 • Maden Mühendisliği
 • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
 • Nano Teknoloji Mühendislik
 • Su Ürünleri Bilimleri ve Mühendisliği
 •  Ziraat Mühendisliği
 • Biyoloji
 • Coğrafi Bilgi Teknolojileri
 • Doğal Afet Yönetimi
 • Enerji Kaynakları ve Yönetimi
 • Endüstri 4.0*
 • Fizik
 • Gayrimenkul Geliştirme
 • İstatistik
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Kimya
 • Mimarlık
 • Matematik
 • Otomotiv
 • Peyzaj Mimarlığı
 • Uzay Bilimleri ve Teknolojileri

Makaleler mümkün olduğunca yalın bir dille yazılmış olmalı. Tüm gönderiler Word olarak hazırlanmalıdır. Gönderilen eserlerin içeriği ve aşağıdaki yazılım kurallarına uygun olup olmadıkları, editörce belirlenen konu ile ilgili hakemler tarafından kontrol edilir. Önerilen düzeltmeler yapılmış veya karşı görüşleri editör tarafından onaylanmış yazılar yayına kabul edilir. Yazım kurallarına uygun olmayan yazılar, yazarlara geri gönderilecektir. Dergiye gönderilen makalelerin içerikleri özgün, daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Değerlendirmeye sunulacak makalelerin bir başka dergiye gönderilmediği veya basılmadığı ön yazı ile mutlaka belirtilmelidir. Dergimizde makale gönderim aşamasında uluslararası kabuller gereği "ORCİD Numarası" kullanımı zorunlu hale getirilmiştir. 

Makale yazım şablonuna ulaşmak için Yazar Rehberi butonuna tıklayabilirsiniz.

 14421         download