Articles


M. BÜYÜKAKKAŞLAR, İ. YÜCE, T. BAŞKONUŞ, T. DOKUYUCU, A. AKKAYA, Z. DUMLUPINAR
Evaluation of F4 Individuals Obtained from B27 × Ege 88 Durum Wheat (Triticum durum Desf.) Reciprocal Cross Population by Allele Specific Markers, Journal Of Agriculture and Nature, (2020)
R. KARA, A. AKKAYA
Kahramanmaraş Yöresine Ait Yerel Ekmeklik Buğday Genotiplerinin Verim Ve Fizyolojik Özellikler Yönünden İncelenmesi, Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, (2020)
Z. DUMLUPINAR, H. GÜNGÖR, T. DOKUYUCU, E. FİLİZ, H. OCAKTAN, A. UYSAL, G. ERDİNÇOĞLU, A. AKKAYA
Estimation of Heterosis and Heterobeltiosis in an 8x8 Diallel Cross Bread Wheat F3 Population, Ziraat Mühendisliği, (2018)
A. AKKAYA
Under Which Conditions of Turkey Organic Wheat Farming Could Be Better Alternative, Journal Of Agriculture and Nature, (2018)
A. TEKİN, E. ASLAN, S. HEREK, T. DOKUYUCU, H. GEZGİNÇ, H. TEKEREK, Z. DUMLUPINAR, A. AKKAYA
Molecular Characterization of Turkish Oat Genotypes Using Simple Sequence Repeats (SSR) Markers, Journal Of Agriculture and Nature, (2017)
Z. DUMLUPINAR, H. GÜNGÖR, T. DOKUYUCU, A. AKKAYA
Yulafta (Avena spp.) Verim ile Bazı Tarımsal Özellikler Arasındaki İlişkilerin Korelasyon ve Path Analizleriyle Saptanması, Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, (2017)
A. AKKAYA
The Fallow-Wheat/Barley Production System should be Replaced by Sustainable Production Systems, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, (2016)
Z. DUMLUPINAR, K. ERCAN, A. TEKİN, S. HEREK, A. KURT, E. KEKEÇ, M. OLGUN, T. DOKUYUCU, A. AKKAYA
Yerel Yulaf Hatlarının Kahramanmaraş Koşullarındaki Performansı, Journal Of Agriculture and Nature, (2016)
A. AKKAYA, Y. ALDEMİR, B. ŞİMŞEK, R. KARA, A. DALKILIÇ, H. GEZGİNÇ, C. YÜRÜRDURMAZ, Z. DUMLUPINAR
Can We Use A Traditional Unit As A New Component In Scientific Researches?, Journal Of Agriculture and Nature, (2016)
A. DALKILIÇ, R. KARA, C. YÜRÜRDURMAZ, B. ŞİMŞEK, Y. ALDEMİR, A. AKKAYA
The Effects on Sowing Density to Physiological Parameters in Durum Wheat, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, (2016)
Z. DUMLUPINAR, H. KARAKUZULU, H. KARAKUZULU, M. DEMİRTAŞ, M. DEMİRTAS, M. UĞURER, H. GEZGİNÇ, H. GEZGINC, T. DOKUYUCU, T. DOKUYUCU, A. AKKAYA
A Heterosis Study for Some Agronomic Traits in Oat, Journal of Agricultural Sciences, (2015)
Z. DUMLUPINAR, T. DOKUYUCU, A. AKKAYA
Türkiye ve ABD Orijinli Yulaf Genotiplerinin Kahramanmaraş-Afşin Koşullarında Soğuğa Dayanıklılıkların Belirlenmesi, Journal Of Agriculture and Nature, (2011)
R. KARA, Z. DUMLUPINAR, A. AKKAYA, T. DOKUYUCU
Evaluation of Some Durum Wheat Genotypes for Growing Periods, Some Plant Traits and Grain Yield under the Kahramanmaras Conditions, Journal Of Agriculture and Nature, (2008)
A. EVLİCE, R. KARA, M. SEZAL, T. DOKUYUCU, A. AKKAYA
The Effects of Nitrogen Application Times on Phenological Stages, Yield and Yield Components of Bread Wheat (Triticum aestivum L.) in Kahramanmaraş Conditions, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, (2008)