Subjects

• Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı
• Plant Biotechnology
• Agricultural Biotechnology


Journals

Author
Reviewer
Author
Author
Reader
Reviewer
Author
Reader
Reviewer
Author
Reader
Reviewer
Author
Reader
Reviewer
Author
Reader

Articles


M. BÜYÜKAKKAŞLAR, İ. YÜCE, T. BAŞKONUŞ, T. DOKUYUCU, A. AKKAYA, Z. DUMLUPINAR
Evaluation of F4 Individuals Obtained from B27 × Ege 88 Durum Wheat (Triticum durum Desf.) Reciprocal Cross Population by Allele Specific Markers, Journal Of Agriculture and Nature, (2020)
S. SUNULU, Z. DUMLUPINAR, M. YILDIRIM, O. KARABULUT
A Seasonal Threat for Sugar Beet (Beta Vulgaris L.) Production, Beet Armyworm [Spodoptera exigua (Hübner)] (Lepidoptera: Noctuidae), Black Sea Journal of Agriculture, (2020)
H. GÜNGÖR, İ. YÜCE, Z. DUMLUPINAR
Evaluation of Grain Yield, Heterotic Effects and Drought Tolerance Parameters of Bread Wheat (Triticum aestivum L.) F4 Offspring Populations, Ziraat Mühendisliği, (2020)
S. SUNULU, Z. DUMLUPINAR, M. YILDIRIM
Oat Crown Rust Disease (Puccinia coronata f. sp. avenae), Ziraat Mühendisliği, (2020)
G. AYDEMİR, Z. DUMLUPINAR, İ. YÜCE, T. NARLI, S. SUNULU, H. GÜNGÖR
Evaluation of F5 Individuals Obtained from B28×Kunduru-1149 Reciprocal Cross Population by Functional Markers, Journal Of Agriculture and Nature, (2020)
H. GÜNGÖR, M. AKBUDAK, E. FİLİZ, İ. YÜCE, Z. DUMLUPINAR
Genetic diversity in sodium azide (NaN3) induced barley mutants using ISSR markers, Derim, (2020)
H. GÜNGÖR, Z. DUMLUPINAR
Path Coefficient and Correlation Analysis in Bread Wheat (Triticum aestivum L.) Varieties for Some Agronomical Traits, Journal Of Agriculture and Nature, (2019)
Z. DUMLUPINAR, İ. YÜCE, Ö. KEKİLLİ, H. OCAKTAN, H. OSANMAZ, M. TOPSAKAL, T. BAŞKONUŞ, H. KİRAZ, N. GÜROCAK, F. KILINÇ
Characterization of M3 Mutants of Seri 82 Bread Wheat Cultivar Using Functional Markers, Black Sea Journal of Agriculture, (2019)
Z. DUMLUPINAR, H. GÜNGÖR, T. DOKUYUCU, E. FİLİZ, H. OCAKTAN, A. UYSAL, G. ERDİNÇOĞLU, A. AKKAYA
Estimation of Heterosis and Heterobeltiosis in an 8x8 Diallel Cross Bread Wheat F3 Population, Ziraat Mühendisliği, (2018)
H. GÜNGÖR, Z. DUMLUPINAR
Evaluation of some chickpea lines and cultivars for yield and yield components, Derim, (2018)
A. TEKİN, E. ASLAN, S. HEREK, T. DOKUYUCU, H. GEZGİNÇ, H. TEKEREK, Z. DUMLUPINAR, A. AKKAYA
Molecular Characterization of Turkish Oat Genotypes Using Simple Sequence Repeats (SSR) Markers, Journal Of Agriculture and Nature, (2017)
Z. DUMLUPINAR, H. GÜNGÖR, T. DOKUYUCU, A. AKKAYA
Yulafta (Avena spp.) Verim ile Bazı Tarımsal Özellikler Arasındaki İlişkilerin Korelasyon ve Path Analizleriyle Saptanması, Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, (2017)
Z. DUMLUPINAR, K. ERCAN, A. TEKİN, S. HEREK, A. KURT, E. KEKEÇ, M. OLGUN, T. DOKUYUCU, A. AKKAYA
Yerel Yulaf Hatlarının Kahramanmaraş Koşullarındaki Performansı, Journal Of Agriculture and Nature, (2016)
A. AKKAYA, Y. ALDEMİR, B. ŞİMŞEK, R. KARA, A. DALKILIÇ, H. GEZGİNÇ, C. YÜRÜRDURMAZ, Z. DUMLUPINAR
Can We Use A Traditional Unit As A New Component In Scientific Researches?, Journal Of Agriculture and Nature, (2016)
Z. DUMLUPINAR, H. KARAKUZULU, H. KARAKUZULU, M. DEMİRTAŞ, M. DEMİRTAS, M. UĞURER, H. GEZGİNÇ, H. GEZGINC, T. DOKUYUCU, T. DOKUYUCU, A. AKKAYA
A Heterosis Study for Some Agronomic Traits in Oat, Journal of Agricultural Sciences, (2015)
Z. DUMLUPINAR, T. DOKUYUCU, A. AKKAYA
Türkiye ve ABD Orijinli Yulaf Genotiplerinin Kahramanmaraş-Afşin Koşullarında Soğuğa Dayanıklılıkların Belirlenmesi, Journal Of Agriculture and Nature, (2011)