Anadolu Journal of Agricultural Sciences
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
ISSN 1308-8750 | e-ISSN 1308-8769 | Period Tri-annual | Founded: 1986 | Publisher Ondokuz Mayıs University | http://dergipark.gov.tr/omuanajas


Anadolu Journal of Agricultural Sciences is a peer reviewed journal which publishes original papers of research performed in agricultural studies. The journal is a forum in which basic and practical methods and techniques are presented, revealing accessible and practicable novel findings. Publishing language is Turkish and English. The journal does not accept review articles. Anadolu Journal of Agricultural Sciences is published three times a year ( February, June and October) accepting both English and Turkish manuscript. The journal provides DOI number each manuscript accepted.


Anadolu Journal of Agricultural Sciences is index by:

 

DOAJ

AGRICOLA

CrossRef

ProQuest

 OJS

CAB Abstract

FAO AGRIS/CARIS

EBSCOhost

ULRICH’S Periodical Directory

NewJour

Cite Factor

Scientific Indexing Services

Open Academic Journals Index

Scilit

Directory of Research Journals Indexing

Cosmos

 ULAKBİM-TÜBİTAK 

Creative Commons Lisansı

Anadolu Journal of Agricultural Science is licensed (CC-BY-NC-ND) under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

Anadolu Journal of Agricultural Sciences

ISSN 1308-8750 | e-ISSN 1308-8769 | Period Tri-annual | Founded: 1986 | Publisher Ondokuz Mayıs University | http://dergipark.gov.tr/omuanajas
Cover Image


Anadolu Journal of Agricultural Sciences is a peer reviewed journal which publishes original papers of research performed in agricultural studies. The journal is a forum in which basic and practical methods and techniques are presented, revealing accessible and practicable novel findings. Publishing language is Turkish and English. The journal does not accept review articles. Anadolu Journal of Agricultural Sciences is published three times a year ( February, June and October) accepting both English and Turkish manuscript. The journal provides DOI number each manuscript accepted.


Anadolu Journal of Agricultural Sciences is index by:

 

DOAJ

AGRICOLA

CrossRef

ProQuest

 OJS

CAB Abstract

FAO AGRIS/CARIS

EBSCOhost

ULRICH’S Periodical Directory

NewJour

Cite Factor

Scientific Indexing Services

Open Academic Journals Index

Scilit

Directory of Research Journals Indexing

Cosmos

 ULAKBİM-TÜBİTAK 

Creative Commons Lisansı

Anadolu Journal of Agricultural Science is licensed (CC-BY-NC-ND) under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

Volume 34 - Issue 2 - Jun 2019
 1. Yield and oil quality of ‘Picual’ and ‘Koroneiki’ olive cultivars under high density planting system in Northern Cyprus
  Pages 107 - 111
  İbrahim Kahramanoglu
 2. Karayemişte bazı bitki özellikleri üzerine boğma ve Pro-Ca uygulamalarının etkisi
  Pages 112 - 116
  Ali İSLAM, Orhan KARAKAYA, Hale ORTA, Burhan ÖZTÜRK
 3. Patlıcan anaç ıslahında Solanum melongena ve Solanum aethiopicum genotipleri arasında türler arası melez uyuşumu ve hibrit tohum özellikleri
  Pages 117 - 127
  Şeyma Sarıbaş, Ahmet Balkaya, Dilek Kandemir, Onur Karaağaç
 4. Determination of efficacy of some fungicides used in hazelnut orchards against Ambrosiella hartigii Batra symbiotically associated with Anisandrus dispar Fabricius (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) under laboratory conditions
  Pages 128 - 134
  Ismail ERPER, Rahman KUSHIYEV, Elif YILDIRIM, Muharrem TURKKAN, Celal TUNCER
 5. Kavunda Fusarium solgunluk hastalığına karşı bazı rizobakterilerin ve bitki aktivatörlerinin etkinliklerinin belirlenmesi
  Pages 135 - 145
  Kübra Delisoy, Hacer Handan Altınok
 6. Tarımsal sulamaların ekonomik ve sosyal etkilerinin değerlendirilmesi: Asartepe Barajı üzerine bir uygulama
  Pages 146 - 155
  Mehmet Arif Şahinli
 7. Mekanize fındık hasadı ile toplanan fındığın yatay hava tünelinde taş ve topraktan temizlenme olanaklarının incelenmesi
  Pages 156 - 163
  Kübra Meriç Kalın, Mehmet Arif Beyhan
 8. Saf Gerze tavuğu ve Sinop ili köy tavuğu popülasyonlarının sekiz polimorfik mikrosatellit lokusu bakımından karşılaştırılması
  Pages 164 - 171
  Levent Mercan, Fatih Bilgi, Merve BUDAK
 9. Mısır (Zea mays L.) bitkisinin üşüme stresine toleransı sırasında yaprak büyüme bölgelerinde mikroRNA aracılıklı redoks regülasyonunun incelenmesi
  Pages 172 - 183
  Fatma Aydinoglu, Burak Akgul
 10. Farklı kökenli arpa çeşitlerinin tane verimi ve bazı kalite özellikleri yönünden değerlendirilmesi
  Pages 184 - 194
  Özge Doğanay Erbaş Köse, Zeki Mut
 11. Dactylorhiza romana (sebast.) soo. salep orkidelerinde dört yıllık gelişim sürecinin tanımlanması
  Pages 195 - 200
  Ömer Çalışkan, Dursun KURT
 12. Pirina ve balık atıklarının birlikte kompostlanması ve toprak ıslahında kullanılması
  Pages 201 - 209
  Remzi İlay, Gökhan Erarslan, Yasemin Kavdır
 13. Çarşamba Ovası’nda işlenen tarım alanlarının bazı fiziksel ve kimyasal toprak özelliklerinin incelenmesi
  Pages 210 - 219
  Nalan Kars, İmanverdi Ekberli
Indexes and Platforms