Anadolu Journal of Agricultural Sciences
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1308-8750 | e-ISSN 1308-8769 | Period Tri-annual | Founded: 1986 | Publisher Ondokuz Mayıs University |


Anadolu Journal of Agricultural Sciences is a peer reviewed journal which publishes original papers of research performed in agricultural studies. The journal is a forum in which basic and practical methods and techniques are presented, revealing accessible and practicable novel findings. Publishing language is Turkish and English. The journal does not accept review articles. Anadolu Journal of Agricultural Sciences is published three times a year ( February, June and October) accepting both English and Turkish manuscript. The journal provides DOI number each manuscript accepted.


Anadolu Journal of Agricultural Sciences is index by:

 

DOAJ

AGRICOLA

CrossRef

ProQuest

 OJS

CAB Abstract

FAO AGRIS/CARIS

EBSCOhost

ULRICH’S Periodical Directory

NewJour

Cite Factor

Scientific Indexing Services

Open Academic Journals Index

Scilit

Directory of Research Journals Indexing

Cosmos

 ULAKBİM-TÜBİTAK 

Creative Commons Lisansı

Anadolu Journal of Agricultural Science is licensed (CC-BY-NC-ND) under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

Anadolu Journal of Agricultural Sciences

ISSN 1308-8750 | e-ISSN 1308-8769 | Period Tri-annual | Founded: 1986 | Publisher Ondokuz Mayıs University |
Cover Image


Anadolu Journal of Agricultural Sciences is a peer reviewed journal which publishes original papers of research performed in agricultural studies. The journal is a forum in which basic and practical methods and techniques are presented, revealing accessible and practicable novel findings. Publishing language is Turkish and English. The journal does not accept review articles. Anadolu Journal of Agricultural Sciences is published three times a year ( February, June and October) accepting both English and Turkish manuscript. The journal provides DOI number each manuscript accepted.


Anadolu Journal of Agricultural Sciences is index by:

 

DOAJ

AGRICOLA

CrossRef

ProQuest

 OJS

CAB Abstract

FAO AGRIS/CARIS

EBSCOhost

ULRICH’S Periodical Directory

NewJour

Cite Factor

Scientific Indexing Services

Open Academic Journals Index

Scilit

Directory of Research Journals Indexing

Cosmos

 ULAKBİM-TÜBİTAK 

Creative Commons Lisansı

Anadolu Journal of Agricultural Science is licensed (CC-BY-NC-ND) under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

Volume 35 - Issue 1 - Feb 14, 2020
 1. Determining WRKY transcription factors related to salinity stress response in wheat (Triticum aestivum L.) and barley (Hordeum vulgare L.)
  Pages 1 - 7
  Feyza TUFAN
 2. Yarı kurak bölgelerde sentetik açıklıklı radar (mikrodalga) görüntüleri ile toprak neminin tahmini
  Pages 8 - 25
  Tülay TUNÇAY
 3. Saksıda sümbül (Hyacinthus orientalis cv. ‘Jan Bos’) yetiştiriciliği üzerine bir araştırma
  Pages 26 - 34
  Fisun Gürsel ÇELİKEL , Sevim DEMİR
 4. Türkiye’de kenevir yetiştiriciliğinin ekonomik olarak yapılabilirliği: Samsun ili Vezirköprü ilçesi örneği
  Pages 35 - 50
  Mehmet AYDOĞAN , Yunus Emre TERZİ , Şahin GİZLENCİ , Mustafa ACAR , Alpay ESEN , Hüseyin MERAL
 5. Orman üçgülü (Bituminaria bituminosa L.) Genotiplerinin Tuzluluğa Dayanıklılık Düzeylerinin Belirlenmesi
  Pages 51 - 58
  Gülcan KAYMAK , Zeki ACAR
 6. Seçilmiş Üstün Oryantal Tütün Hatlarının Bazı Morfolojik ve Fenolojik Özelliklerinin Belirlenmesi
  Pages 59 - 66
  Dursun KURT , Güngör YILMAZ
 7. Bitki Koruma Makineleri Kullanımının Tarımda İş Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi
  Pages 67 - 76
  Yeşim Benal ÖZTEKİN , Uğur TEMEL
 8. Soyanın agronomik parametreleri ile toprağın bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri arasındaki doğrusal regresyon ilişkilerin belirlenmesi
  Pages 77 - 87
  İmanverdi EKBERLİ , Nalan KARS
 9. Soğutma sistemli bir seyyar süt sağım makinasının soğutma performansının belirlenmesi
  Pages 88 - 96
  Taner AKBAŞ , Cengiz ÖZARSLAN , Mustafa ÇETİN
 10. Farklı yıkama uygulamaları ile kapya biberlerde pirimiphos-methyl kalıntısının giderilmesi
  Pages 97 - 105
  Hayriye ÇATAK , Burak POLAT , Osman TİRYAKİ
 11. Organik madde uzaklaştırılmasının parçacık büyüklük dağılımına etkileri
  Pages 106 - 114
  Nurullah ACİR , Hikmet GÜNAL , İsmail ÇELİK
 12. Oryza sativa Osmyb4 geni aktarılmış transgenik patateste Osmyb4 gen ifadesinin tuzluluk toleransına etkisi
  Pages 115 - 123
  Gülsüm AYDIN
 13. Ulusal Dinamik Rüzgâr Erozyonu Modeli ve İzleme Sistemi Pürüzlülük Parametresinin Belirlenmesi
  Pages 124 - 132
  Reşat AKGÖZ , Kenan İNCE , Gunay ERPUL
 14. Bazı arpa (Hordeum vulgare L.) çeşitlerinin in vitro gaz üretimi, organik madde sindirilebilirliği, besin maddeleri içerikleri ve enerji değerlerinin karşılaştırılması
  Pages 133 - 139
  Habip MURUZ , Cansu ÇELİK
 15. ISSR-based molecular variation of some fennel (Foeniculum vulgare Mill.) populations
  Pages 140 - 146
  Refika GİACHİNO AKÇALI, Betül AVCI
Indexes and Platforms