Anadolu Journal of Agricultural Sciences
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1308-8750 | e-ISSN 1308-8769 | Period Tri-annual | Founded: 1986 | Publisher Ondokuz Mayıs University |


Anadolu Journal of Agricultural Sciences is a peer reviewed journal which publishes original papers of research performed in agricultural studies. The journal is a forum in which basic and practical methods and techniques are presented, revealing accessible and practicable novel findings. Publishing language is Turkish and English. The journal does not accept review articles. Anadolu Journal of Agricultural Sciences is published three times a year ( February, June and October) accepting both English and Turkish manuscript. The journal provides DOI number each manuscript accepted.


Anadolu Journal of Agricultural Sciences is index by:

 

DOAJ

AGRICOLA

CrossRef

ProQuest

 OJS

CAB Abstract

FAO AGRIS/CARIS

EBSCOhost

ULRICH’S Periodical Directory

NewJour

Cite Factor

Scientific Indexing Services

Open Academic Journals Index

Scilit

Directory of Research Journals Indexing

Cosmos

 ULAKBİM-TÜBİTAK 

Creative Commons Lisansı

Anadolu Journal of Agricultural Science is licensed (CC-BY-NC-ND) under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

Anadolu Journal of Agricultural Sciences

ISSN 1308-8750 | e-ISSN 1308-8769 | Period Tri-annual | Founded: 1986 | Publisher Ondokuz Mayıs University |
Cover Image


Anadolu Journal of Agricultural Sciences is a peer reviewed journal which publishes original papers of research performed in agricultural studies. The journal is a forum in which basic and practical methods and techniques are presented, revealing accessible and practicable novel findings. Publishing language is Turkish and English. The journal does not accept review articles. Anadolu Journal of Agricultural Sciences is published three times a year ( February, June and October) accepting both English and Turkish manuscript. The journal provides DOI number each manuscript accepted.


Anadolu Journal of Agricultural Sciences is index by:

 

DOAJ

AGRICOLA

CrossRef

ProQuest

 OJS

CAB Abstract

FAO AGRIS/CARIS

EBSCOhost

ULRICH’S Periodical Directory

NewJour

Cite Factor

Scientific Indexing Services

Open Academic Journals Index

Scilit

Directory of Research Journals Indexing

Cosmos

 ULAKBİM-TÜBİTAK 

Creative Commons Lisansı

Anadolu Journal of Agricultural Science is licensed (CC-BY-NC-ND) under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

Volume 35 - Issue 3 - Oct 14, 2020
 1. Effect of Bacillus subtilis and Aspergillus niger on the nutritional composition and the nutrient digestibility of pomegranate (Punica granatum L.) seed
  Pages 268 - 273
  Emrah GÜNGÖR, Aydın ALTOP, Güray ERENER
 2. Farklı NaCl konsantrasyonlarının bazı bezelye çeşit ve genotiplerinde bitki gelişimine etkisi
  Pages 274 - 284
  Özlem ÖNAL AŞCI, Hatice ZAMBİ
 3. Bazı Yerli ve Yabancı Zeytin Çeşitlerinin Meyve Kalite Özelliklerinin ve Soğuklama Gereksinimlerinin Saptanması
  Pages 285 - 291
  Kazım GÜNDEŞLİ, Ayzin KÜDEN
 4. Topraksız çilek yetiştiriciliğinde mikoriza ve yetiştirme ortamı hacminin bitki gelişimi üzerine etkileri
  Pages 292 - 300
  Nafiye ADAK, Eda Elif YAVUZLAR, Serra KARADAL, Burak DURMAZ
 5. Turnayemişi (Vaccinium macrocarpon Ait.) odun çeliklerinde köklenme ve kök gelişimi üzerine dışsal IBA uygulaması ile çelikteki yaprakların etkisi
  Pages 301 - 308
  Hüseyin ÇELİK, Fadime ŞENYAŞA
 6. Bazı entomopatojen nematod türlerinin zeytin fidantırtılı Palpita unionalis Hübner (Lepidoptera: Pyralidae)’e karşı virülensliğinin araştırılması
  Pages 309 - 315
  Hürkan ATAŞ, Çiğdem GÖZEL, Uğur GÖZEL
 7. Türkiye’de Palomena prasina (Hemiptera: Pentatomidae)’da Megaselia scalaris (Diptera: Phoridae)’in İlk Kaydı
  Pages 316 - 318
  İsmail Oğuz ÖZDEMİR, Celal TUNCER
 8. Kivide Aşı Başarısı ve Fidan Gelişim Performansı Üzerine Anaç ve Çeşitlerin Etkisinin Belirlenmesi
  Pages 319 - 329
  Ahmet ÖZTÜRK
 9. Effect of moisture content, particle size and pressure on some briquetting properties of hazelnut residues
  Pages 330 - 338
  Gürkan GÜRDİL, Bahadır DEMİREL
 10. Kırsal ve Kentsel Alanda Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanım Durumu: Ankara Örneği
  Pages 339 - 352
  Derya GÜL, Kursat DEMİRYUREK
 11. Döl kontrolü parsellerindeki yonca (Medicago sativa L.) Genotiplerinin Verim ve Kalite Özellikleri ile Genel Kombinasyon Yeteneklerinin Belirlenmesi
  Pages 353 - 360
  Sebahattin ALBAYRAK, Mehmet ÖTEN
 12. Mentha x piperita L. ve Mentha spicata L. türlerinde yapraktan uygulanan farklı organik gübrelerin tarımsal ve kalite özelliklerine etkisi
  Pages 361 - 373
  Mustafa CAN, Duran KATAR
 13. KURU ÜRYANİ ERİĞİNİN SORPSİYON İZOTERMLERİNİN MODELLENMESİ
  Pages 374 - 381
  Seçkin POLAT, Kami̇l SAÇILIK
 14. Genotip, verim˟özellik (GVÖ) kombinasyonunun biplot tekniği İle incelenmesi: birden çok özelliğe dayalı genotiplerin seleksiyonunda yeni bir yaklaşım
  Pages 382 - 395
  Enver KENDAL
 15. Farklı çevrelerde yetiştirilen yulaf genotiplerinin yağ ve yağ asidi kompozisyonunun belirlenmesi
  Pages 396 - 403
  Özge Doğanay ERBAŞ KÖSE, Hasan AKAY, Zeki MUT
 16. Monitoring poultry barns thermal problems using thermal cameras
  Pages 404 - 409
  Bilal CEMEK, Erdem KÜÇÜKTOPCU
 17. Bazı üzüm çeşitlerinde in vitro poliploidi uyarımı
  Pages 410 - 418
  Zeki KARA, Kevser YAZAR
 18. orta anadolu bölgesi aridisol topraklarının özellikleri ve arazi değerlendirmesi
  Pages 419 - 429
  Mert DEDEOĞLU, Hasan ÖZAYTEKİN, Levent BAŞAYİĞİT
 19. A research on determining the factors affecting organic tea production
  Pages 430 - 437
  İ̇lkay ABACI, Elif KESKİN, Kursat DEMİRYUREK
 20. Bazı Çeltik Çeşitlerinin Fiziksel, Kimyasal ve Pişme Özelliklerinin Belirlenmesi
  Pages 438 - 445
  Hasan AKAY
 21. Kuraklık stresi altındaki buğdayda eksojen Glisin Betain’in fizyolojik ve biyokimyasal etkileri
  Pages 446 - 455
  Okan ACAR, Müge TEKER, Eda GÜNAY, Gamze BALTACIER
 22. Farklı Sulama Suyu Tuzluluğunun Frenk Soğanı (Allium schoenoprasum) Bitkisinin Yaprak Mineral İçeriği Üzerine Etkisi ve Tepki Yüzey Metodolojisi ile Modellenmesi
  Pages 456 - 468
  Mehmet KİREMİT, Hakan ARSLAN
 23. Assessments of the productivity and profitability of diverse crops and cropping systems as influenced by conservation agriculture practices under a semi-arid rainfed environment of western India
  Pages 469 - 482
  Lal Prasad AMGAIN
 24. Samsun ilinde biber alanlarında enfeksiyon oluşturan Potato virus Y -patotiplerinin belirlenmesi ve moleküler karakterizasyonu
  Pages 483 - 495
  İlyas DELİGÖZ, Miray SOKMEN
 25. Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinde Çayır Otu Silajının Benimsenmeme Nedenleri: Doğu Karadeniz Bölgesi, Türkiye
  Pages 496 - 504
  İ̇smet BOZ, Osman KILIÇ
 26. Farklı ana materyal üzerinde oluşmuş toprakların fiziko-kimyasal ve besin elementi içeriklerinin enterpolasyon yöntemle değerlendirilmesi
  Pages 505 - 516
  Hüseyin ŞENOL, Pelin ALABOZ, Orhan DENGİZ
 27. Şeker pancarı tohumlarında depolama koşullarının ve süresinin çimlenme üzerine etkileri
  Pages 517 - 525
  Songül GÜREL
 28. Antalya ilinde yetiştirilen bazı pikan cevizi [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch] çeşitlerinin antioksidan özellikleri
  Pages 526 - 533
  Demet YILDIZ TURGUT, Mehmet ÖZDEMİR, Tuba SEÇMEN, Orçun ÇINAR
Indexes and Platforms