Anadolu Journal of Agricultural Sciences
Cover Image
Submit Article Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1308-8750 | e-ISSN 1308-8769 | Period Tri-annual | Founded: 1986 | Publisher Ondokuz Mayıs University |


Anadolu Journal of Agricultural Sciences is a peer reviewed journal which publishes original papers of research performed in agricultural studies. The journal is a forum in which basic and practical methods and techniques are presented, revealing accessible and practicable novel findings. Publishing language is Turkish and English. The journal does not accept review articles. Anadolu Journal of Agricultural Sciences is published three times a year ( February, June and October) accepting both English and Turkish manuscript. The journal provides DOI number each manuscript accepted.


Anadolu Journal of Agricultural Sciences is index by:

 

DOAJ

AGRICOLA

CrossRef

ProQuest

 OJS

CAB Abstract

FAO AGRIS/CARIS

EBSCOhost

ULRICH’S Periodical Directory

NewJour

Cite Factor

Scientific Indexing Services

Open Academic Journals Index

Scilit

Directory of Research Journals Indexing

Cosmos

 ULAKBİM-TÜBİTAK 

Creative Commons Lisansı

Anadolu Journal of Agricultural Science is licensed (CC-BY-NC-ND) under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

Anadolu Journal of Agricultural Sciences

ISSN 1308-8750 | e-ISSN 1308-8769 | Period Tri-annual | Founded: 1986 | Publisher Ondokuz Mayıs University |
Cover Image


Anadolu Journal of Agricultural Sciences is a peer reviewed journal which publishes original papers of research performed in agricultural studies. The journal is a forum in which basic and practical methods and techniques are presented, revealing accessible and practicable novel findings. Publishing language is Turkish and English. The journal does not accept review articles. Anadolu Journal of Agricultural Sciences is published three times a year ( February, June and October) accepting both English and Turkish manuscript. The journal provides DOI number each manuscript accepted.


Anadolu Journal of Agricultural Sciences is index by:

 

DOAJ

AGRICOLA

CrossRef

ProQuest

 OJS

CAB Abstract

FAO AGRIS/CARIS

EBSCOhost

ULRICH’S Periodical Directory

NewJour

Cite Factor

Scientific Indexing Services

Open Academic Journals Index

Scilit

Directory of Research Journals Indexing

Cosmos

 ULAKBİM-TÜBİTAK 

Creative Commons Lisansı

Anadolu Journal of Agricultural Science is licensed (CC-BY-NC-ND) under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

Volume 34 - Issue 3 - Oct 2019
 1. Leaflet shape analysis separates rose cultivars and estimates leaf area
  Pages 220 - 226
  Mansour Matloobi , Sepideh Tahmasebi , Faribourz Zare Nahandi , Alireza Motallebi-Azar
 2. Işık ve sıcaklığın topraksız tarım koşullarında salkım domatesin meyve kalitesine etkisi
  Pages 227 - 238
  Melek Özkaplan , Ahmet Balkaya
 3. Bazı siklamen türlerinde farklı doku kültürü ortamlarının gynogenesis üzerine etkileri
  Pages 239 - 249
  Mehmet Tütüncü , Muharrem Özcan , Yeşim Yalçın Mendi
 4. Elmada mavi küfe neden olan Penicillium expansum’a karşı bazı bor tuzlarının antifungal etkisi
  Pages 250 - 258
  İsmail Erper , Çağlar Kalkan , Gizem Kaçar , Muharrem Türkkan
 5. Response of cereal supply in Burkina Faso to the introduction of agribusiness
  Pages 259 - 267
  Babou Sogue , İbrahim Yılmaz , Handan Akçaöz
 6. Determing product profiles based on consumers’ consumption satisfaction towards drinking milk with the region of origin: Case of Igdır province
  Pages 268 - 278
  Yavuz Topcu
 7. Türkiye’de mercimek piyasasının ekonomik analizi ve pazarlama marjları
  Pages 279 - 288
  Uğur Küzeci , Vedat Dağdemir , Tevhit Kahraman
 8. Determination of consumers' intention to purchase goat milk: the case of the Mediterranean Region
  Pages 289 - 295
  Osman İnanç Güney , Levent Sangün
 9. Kurutma yöntemlerinin fındığın fiziksel özellikleri üzerine etkisi
  Pages 296 - 303
  Ali Turan
 10. Karacadağ yöresinde biçerdöverle çeltik hasadında dane kayıplarının belirlenmesi
  Pages 304 - 311
  Reşat Esgici , Mehmet Tunç Özcan
 11. Konvektif ve mikrodalga yöntemlerle kurutulan kuşburnu (RosamontanaChaixsubsp. woronovii (Lonacz) Ö. Nilsson) meyvelerinde kalite değişimleri
  Pages 312 - 318
  Muhammed Taşova , Gazanfer Ergüneş , Resul Gerçekcioğlu , Şükrü Karagül
 12. Dışsal sentetik inositol türevi (Allo-İnositol) uygulamasının Capsicum chinense bitkisinin tuz (NaCl) toleransı üzerine etkisi
  Pages 319 - 326
  Gizem Özkoku , Sertan Çevik , Serpil Ünyanar
 13. The determination of optimum thermal insulation thickness for external walls of laying hens building
  Pages 327 - 335
  Erdem Küçüktopçu , Bilal Cemek
 14. Toprakların tuzluluk ve sodikliliğinin alansal ve zamansal değişiminin jeoistatistiksel yöntemlerle değerlendirilmesi: Bafra ovası örneği
  Pages 336 - 350
  Sevda TAŞAN , Yusuf DEMİR
 15. Samsun ekolojik koşullarında beyaz atdişi hibrit mısır çeşit adaylarının performanslarının belirlenmesi
  Pages 351 - 359
  İsmail Sezer , Murat ERDOĞAN , Hasan AKAY
 16. Some vegetation characteristics of rangelands subjected to different grazing pressures with single- or multi-species of animals for a long time (A case of Zonguldak province, Turkey)
  Pages 360 - 370
  Ferat Uzun , Nuh Ocak
 17. Orman üçgülü yulaf karışımlarının silaj kalitesinin belirlenmesi
  Pages 371 - 376
  Mehmet Can , Gülcan Kaymak , Erdem Gülümser , Zeki Acar , İlknur Ayab
 18. Yarı kurak iklim koşullarında yazlık olarak yetiştirilen bazı koca fiğ (Vicia narbonensis L.) çeşitlerinin ot verimi ve kalitesinin belirlenmesi
  Pages 377 - 385
  Nizamettin Turan , Hamdiye Sakman
 19. Burdur Gölü’ndeki seviye değişimi sonucunda ortaya çıkan lakustrin materyalin zamansal ve mekansal değişimi
  Pages 386 - 396
  Gafur Gözükara , Sevda Altunbaş , Mustafa Sarı
 20. Konvansiyonel ve organik çay tarımı uygulamalarının bazı toprak kalite parametreleri ve erozyona duyarlılık üzerine etkileri
  Pages 397 - 405
  Nutullah Özdemir , Tevhide Atalay
 21. Sodyum diasetat ilavesinin yonca silajlarının fermantasyon özellikleri, kimyasal kompozisyonu ve aerobik stabilitesi üzerine etkisi
  Pages 406 - 412
  Fisun KOC
Indexes and Platforms