Articles


Y. KEÇECİOĞLU, R. KARA, T. DOKUYUCU
Bazı Yulaf Genotiplerinin Morfolojik ve Tarımsal Özellikler Yönünden Genetik Farklılıklarının ve İlerlemelerinin Belirlenmesi, Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, (2021)
M. BÜYÜKAKKAŞLAR, İ. YÜCE, T. BAŞKONUŞ, T. DOKUYUCU, A. AKKAYA, Z. DUMLUPINAR
Evaluation of F4 Individuals Obtained from B27 × Ege 88 Durum Wheat (Triticum durum Desf.) Reciprocal Cross Population by Allele Specific Markers, Journal Of Agriculture and Nature, (2020)
A. TANRIKULU, T. DOKUYUCU, M. SÜRME
Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinde Farklı Ekim Zamanlarının Silaj Verimi, Verim Unsurları ve Kalite Özelliklerine Etkisinin Belirlenmesi, Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (2020)
A. TANRIKULU, T. DOKUYUCU, İ. AVCI
Yazlık ve Kışlık Ekilen Yulaf (Avena sativa L.) Genotiplerinin Yeşil Ot Verimi ve Silaj Kalite Özellikleri Bakımından Değerlendirilmesi, Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (2020)
R. AKGÜN, T. DOKUYUCU, U. SEVİLMİŞ
Çukurova’da İkinci Ürün Koşullarında Bazı Tanelik Mısır Çeşitlerinin Verim Performansının Belirlenmesi, International Journal of Eastern Mediterranean Agricultural Research, (2019)
Z. DUMLUPINAR, H. GÜNGÖR, T. DOKUYUCU, E. FİLİZ, H. OCAKTAN, A. UYSAL, G. ERDİNÇOĞLU, A. AKKAYA
Estimation of Heterosis and Heterobeltiosis in an 8x8 Diallel Cross Bread Wheat F3 Population, Ziraat Mühendisliği, (2018)
A. TEKİN, E. ASLAN, S. HEREK, T. DOKUYUCU, H. GEZGİNÇ, H. TEKEREK, Z. DUMLUPINAR, A. AKKAYA
Molecular Characterization of Turkish Oat Genotypes Using Simple Sequence Repeats (SSR) Markers, Journal Of Agriculture and Nature, (2017)
Z. DUMLUPINAR, H. GÜNGÖR, T. DOKUYUCU, A. AKKAYA
Yulafta (Avena spp.) Verim ile Bazı Tarımsal Özellikler Arasındaki İlişkilerin Korelasyon ve Path Analizleriyle Saptanması, Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, (2017)
Z. DUMLUPINAR, K. ERCAN, A. TEKİN, S. HEREK, A. KURT, E. KEKEÇ, M. OLGUN, T. DOKUYUCU, A. AKKAYA
Yerel Yulaf Hatlarının Kahramanmaraş Koşullarındaki Performansı, Journal Of Agriculture and Nature, (2016)
Z. DUMLUPINAR, H. KARAKUZULU, H. KARAKUZULU, M. DEMİRTAŞ, M. DEMİRTAS, M. UĞURER, H. GEZGİNÇ, H. GEZGINC, T. DOKUYUCU, T. DOKUYUCU, A. AKKAYA
A Heterosis Study for Some Agronomic Traits in Oat, Journal of Agricultural Sciences, (2015)
Z. DUMLUPINAR, T. DOKUYUCU, A. AKKAYA
Türkiye ve ABD Orijinli Yulaf Genotiplerinin Kahramanmaraş-Afşin Koşullarında Soğuğa Dayanıklılıkların Belirlenmesi, Journal Of Agriculture and Nature, (2011)
R. KARA, Z. DUMLUPINAR, A. AKKAYA, T. DOKUYUCU
Evaluation of Some Durum Wheat Genotypes for Growing Periods, Some Plant Traits and Grain Yield under the Kahramanmaras Conditions, Journal Of Agriculture and Nature, (2008)
A. EVLİCE, R. KARA, M. SEZAL, T. DOKUYUCU, A. AKKAYA
The Effects of Nitrogen Application Times on Phenological Stages, Yield and Yield Components of Bread Wheat (Triticum aestivum L.) in Kahramanmaraş Conditions, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, (2008)