Özel Sayı

Cilt: 31 Sayı: ÖS1, 15.08.2016

Yıl: 2016

Makaleler

Araştırma Makalesi

1. API 5L X65 Çeliklerinin MAG Kaynak Yöntemi ile Birleştirilmesinde, Kaynak İşleminin Mikroyapı ve Mekanik Özelliklere Etkisinin İncelenmesi