Cilt: 35 Sayı: 2, 30.06.2020

Yıl: 2020

Makaleler

Araştırma Makalesi

23. Openair® Plazma Sisteminin Polyester İçerikli Çözgülü Örme Kumaşlara Etkisinin İncelenmesi