Cilt: 45 - Sayı: 1

Yıl: 2020

Araştırma

Araştırma Makalesi

1. New genetic risk factors for myocardial infarction at young patients in Southern Turkey

Araştırma Makalesi

6. İdrar kültürü pozitif erken doğum ve erken membran rüptüründe doğum süresi ve olumsuz neonatal sonuçların değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

8. Medulloblastoma in children: 84 patients from a single institution

Araştırma Makalesi

29. Risk factors for development of rejection in kidney transplant patients

Araştırma Makalesi

33. Effects of Quercetin and Coenzyme Q10 on gentamicin-induced nephrotoxicity in rats

Olgu Sunumu

Editöre Mektup