Editör

Dr. Öğr. Üyesi Selçuk BUYRUKOĞLU

selcuk349@hotmail.com
Konular: Mali Hukuk
Kurum: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, MALİYE BÖLÜMÜ

Editör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Mualla AKÇADAĞ

Turkey
makcadag@cumhuriyet.edu.tr
Konular: Uluslararası Pazarlama,Satış Yönetimi,Reklam,Pazarlama Etiği,Pazarlama Araştırmaları,Müşteri İlişkileri Yönetimi,Hizmet Pazarlaması,Girişimcilik ve Pazarlama,Endüstriyel Pazarlama,Dijital Pazarlama,Pazarlama
Kurum: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Alan Editörleri

Doç. Dr. F. Müge SAKAR - Dicle Üniversitesi


Dr. Öğr. Üyesi Bihter KARAGÖZ

Turkey
bihterkaragoz@gmail.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Hüseyin AĞIR

Turkey
huseyinagir@hotmail.com
Konular: Uygulamalı Makro Ekonometri,Zaman Serisi Analizi
Kurum: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Ömer GÜLEÇ

Turkey
omer@pau.edu.tr
ORCID: 0000-0002-7657-3230
Konular: Paralel ve Dağıtık Sistemler,Bilgisayar Yazılımı,Bilgisayar ve İletişim Ağları,Algoritmalar ve Hesaplama Kuramı
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Özgür AKPINAR

Turkey
oakpinar@marmara.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: Marmara Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÇOBAN

Turkey
mustafacoban@akdeniz.edu.tr
ORCID: 0000-0002-3071-8385
Konular: Sağlık Yönetimi
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Engin KOÇ

Turkey
engin.koc@btu.edu.tr
Konular: Uluslararası İlişkiler
Kurum: Bursa Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Zeki DOĞAN

Turkey
zekidogan7@hotmail.com
Konular: Yönetim ve Maliyet Muhasebesi,Mali Tablo Analizi,Finansal Muhasebe
Kurum: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Prof. Dr. Coşkun KARACA

Turkey
karaca.coskun@gmail.com
ORCID: 0000-0003-4294-2365
Konular: Mali Hukuk
Kurum: SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Erhan DEMİRELİ

Turkey
erhan.demireli@deu.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Ebru AYKAN

Turkey
ebruaykan@kayseri.edu.tr
Konular: Yönetim Psikolojisi,Örgütsel Davranış,İnsan Kaynakları Yönetimi,Yönetim ve Strateji
Kurum: Kayseri Üniversitesi

Yazım ve Dil EditörleriArş. Gör. İlknur CAN

Turkey
ilknurcan@cumhuriyet.edu.tr
ORCID: 0000-0001-9613-0624
Konular: Finans,Bankacılık,Bankacılık ve Sigortacılık
Kurum: SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

Arş. Gör. Rabia ÖZAT

Turkey
ozatrabia@gmail.com
ORCID: 0000-0003-0972-9757
Konular: Uluslararası Ticaret
Kurum: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

Son Okuyucular

Arş. Gör. Rabia ÖZAT

Turkey
ozatrabia@gmail.com
ORCID: 0000-0003-0972-9757
Konular: Uluslararası Ticaret
Kurum: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

Yabancı Dil Editörü

Okutman Hakan UCAR

Turkey
uhakan@bilkent.edu.tr
Konular: İngiliz Dili ve Edebiyatı,Yabancı Dil Eğitimi
Kurum: Cumhuriyet Universitesi

Mizanpaj Editörü

Sercan EZELHAN

Turkey
sercanezelhan@hotmail.com
ORCID: 0000-0001-6002-7668
Konular: Yönetim Bilişim Sistemleri
Kurum: SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Dizinler

Dergimiz; TR- DİZİN, EBSCO, SOBİAD, ASOS, J-GATE, OPEN AIRE veritabanlarında taranmaktadır.