Editör

Editör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Çağatay KARAKÖY

Turkey
ckarakoy@cumhuriyet.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Editör yardımcısı

        Dr. Öğr. Üyesi Yusuf DEMİR

        e-Posta: ydemir@cumhuriyet.edu.tr

        Kurum: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 

       Tel: +90 346 219 1010 Dahili: 2184

        Uzmanlık Konuları: İkt. Gel. ve Ulus. İkt