Sayı: 4, 13.07.2016

Yıl: 2010

Söyleşi

Alan Araştırması

Görüşmeler

Makale

Pratik Uygulamalar

Makaleler

TR Dizin'de yer alan Denetişim dergisi yayımladığı çalışmalarla; alanındaki profesyoneller, akademisyenler ve düzenleyiciler arasında etkili bir iletişim ağı kurarak, etkin bir denetim ve yönetim sistemine ulaşma yolculuğunda önemli mesafelerin kat edilmesine katkı sağlamaktadır.