Hakkında

1982 yılında yayın hayatına başlayan Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 15 Haziran ve 15 Aralık aylarında yılda iki sayı olarak Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanan ulusal akademik bir dergidir.  DEÜİFD, yıl boyunca makale kabulüne açıktır. Ancak gönderilen makeleleri takip eden ilk sayıda yayımlamayı taahhüt etmez. Editöryal değerlendirme sonucu uygun bulunan makaleler, sekreterlik tarafından (benzerlik oranı ve biçim açısından) ön incelemeye tabi tutulur. Bu aşamayı geçen makaleler alan editörleri ve bilim kurulunun değerlendirmesine sunulur. Alan editörleri ve bilim kurulunun incelemesinden geçen makaleler en az iki hakeme incelemesi için gönderilir. Hakemler, diğer üniversitelerin ilgili anabilim dallarında çalışan alanın uzmanı akademisyenler arasından belirlenir ve çift taraflı kör hakemlik sistemi uygulanır. Hakemlerden birinin olumsuz görüş bildirmesi durumunda yayın kurulu üçüncü bir hakeme gönderme ve yayını reddetme seçeneklerinden birini hakem raporları doğrultusunda tercih eder. Makale üçüncü hakemin görüşüne sunuldu ise yayımlama konusunda üçüncü hakemin görüşü de dikkate alınarak yayın kurulunda karar verilir. Bütün editöryal süreçleri tamamlan ve en az iki hakem tarafından yayımlanabilir raporu alan makaleler mümkün olan en yakın sayıda yayımlanmak üzere sıraya alınır. Dergide, İSNAD atıf sistemi kullanılmaktadır. 


ULAKBİM TR DİZİN /TURKISH NATIONAL DATABASE Social Science and Humanities Database (Kabul: 2011)


Geçmiş sayılara arşiv linki üzerinden ulaşılabilir: https://acikerisim.deu.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12397/26Son Güncelleme Zamanı: 19.03.2024 16:29:34