Amaç ve Kapsam

Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (DEÜİFD); 15 Haziran ve 15 Aralık aylarında yılda iki sayı olarak Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanan, ulusal akademik bir dergidir. Dergi, yıl boyunca makale kabulüne açıktır. DEÜİFD; din bilimleri alanında üretilen makale, kitap kritiği ve sempozyum değerlendirmesi gibi çalışmaları yayımlamayı ve kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır. Dergi Yayın Kurulu, araştırmacının unvanından bağımsız olarak çalışmanın bilimsel değeri üzerinden kabul prosedürü yürütmektedir. Yayımlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir.


Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, din bilimleri alanında üretilen makale, kitap kritiği ve sempozyum değerlendirmesi gibi çalışmaları yayımlar.

Kapsam: Din Bilimleri

Yayımlanma Ayları
Haziran Aralık
Son Güncelleme Zamanı: 19.03.2024 16:16:29