PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Almanya’daki Türkçe Öğretmenlerinin Covid-19 Salgını Döneminde Katıldığı Çevrimiçi Seminerlerle İlgili Betimsel Bir Analiz

Yıl 2020, Cilt 8, Sayı 2, 457 - 487, 31.12.2020

Öz

Almanya Federal Cumhuriyeti’nde görev yapan Türkçe ve Türk Kültürü Dersi öğretmenlerine yönelik 2020 Mayıs- Haziran aylarında toplam 69 çevrimiçi seminer düzenlenmiştir. Seminerlere Almanya Federal Cumhuriyeti’nde görev yapan MEB Türkçe ve Türk Kültürü Dersi öğretmenleri katılmış; her bir seminerden sonra öğretmen görüşleri alınmıştır. Araştırmanın evrenini 2019-2020 eğitim öğretim yılı itibarı ile Almanya'da görevli 1338 Türkçe öğretmeni, örneklem grubunu ise MEB tarafından görevlendirilen 506 Türkçe ve Türk Kültürü dersi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmacı grubu tarafından geliştirilen veri toplama anketi Mayıs -Haziran 2020 aylarında (pandemi dönemi) verilen çevrimiçi seminerlere paralel olarak uygulanmıştır. Bu çalışmada öğretmenlerin yurt dışındaki öğretmenlere verilen seminerler belli bir farkındalığın oluşmasını sağlamış; yurt dışı teşkilatının öğrenen organizasyonlar olarak öğretmenlerin bu tür programlara ilgi düzeyleri, varlığı/yokluğu, katılım sayısı ve sıklığı ile ölçümlenerek değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgular, bu tür seminer çalışmalarının gelecek dönemlerde de yapılmasının elzem olduğunu ortaya koymuştur.

Kaynakça

 • Balcı, Ali (2001): Sosyal Bilimlerde Araştırma. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Coşkun, Recai (2001): Geleneksel Organizasyondan Öğrenen Organizasyona Geçiş: Teorik Çerçeve ve Uygulamaya Yönelik Öneriler. Bilgi. 2000/1, 109-116.
 • Çakır, Mustafa (Ed.) (2020): Bavyera’da Eğitim ve Sağlık Çalışanlarından Korona Günlükleri. Münih: Eğitim Yayınları.
 • Senge, Peter (1990): The Fifth Discipline:The Art and Practice of The Learning Organization. Doubleday.
 • Teki̇n, Seher/ Ayas, Alipaşa (2006): Kimya öğretmenlerinin hizmetiçi eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi: Trabzon örneği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31 (31), 169-178. https://dergipark.org.tr/tr/pub/hunefd/issue/7807/102406 (Son Erişim Tarihi: 06.12.2020).
 • Rao, Parupalli Srinivas (2019): Webinars and their effective use in englisch language teaching and learning. ELT Vibes: Internatioanl E-Journal for in ELT, 5(1), 73-97. https://www.researchgate.net/publication/332031120_WEBINARS_AND_THEIR_EFFECTIVE_USE_IN_ENGLISH_LANGUAGE_TEACHING_AND_LEARNING. (Son Erişim Tarihi: 06.12.2020).
 • Tavşancıl, Ezel/ Aslan, Esra (2001). Sözel, Yazılı ve Diğer Materyaller için İçerik Analizi ve Uygulama Örnekleri. Epsilon Yayınevi, İstanbul.
 • Tezbaşaran, Ata (2008). Likert Tipi Ölçek Hazırlama Kılavuzu. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları. https://www.academia.edu/1288035/Likert_Tipi_Ölçek_Hazırlama_Kılavuzu (Son Erişim Tarihi: 10.12.2020)
 • Warschauer, Mark (2001): Millennialism and media: Language, literacy and technology in the 21st century. AILA Review 14: Applied linguistics in the 21st century, 49-59.
 • Wang, Shiang-Kwei; Su, Hui-Yin (2008): Use of the Çevrim içi seminertool (elluminate) to support training: The effects of webinar-learning ımplementation from student-trainers’ perspective. Journal of Interactive Online Learning, 7(3), 175-194. https://www.ncolr.org/jiol/issues/pdf/7.3.2.pdf (Son Erişim Tarihi: .06.12.2020).

A Descriptive Analysis of Online Seminars Attended by Turkish Teachers in Germany during the Covid-19 Epidemic Period

Yıl 2020, Cilt 8, Sayı 2, 457 - 487, 31.12.2020

Öz

In May-June 2020, 69 online seminars, attended by Turkish and Turkish Culture course teachers working in the Federal Republic of Germany, were held. After each seminar, the opinions of the teachers were taken. The population of the study consists of 1338 Turkish teachers having worked in Germany in the academic year 2019-2020, whereas the sample group consists of 506 Turkish and Turkish Culture course teachers assigned by the Turkish Ministry of Education. Developed by the researcher group and serving as a basis for data collection, the questionnaire was applied at the same time as the online seminars given in May-June 2020 (pandemic period). In this study, the seminars given to teachers abroad provided a certain awareness; As an educational institution of the foreign organization, teachers' level of interest in such programs have been evaluated by measuring their presence/absence, number, and frequency of participation. The findings obtained revealed that it is essential to carry out such seminars in the future, as well.

Kaynakça

 • Balcı, Ali (2001): Sosyal Bilimlerde Araştırma. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Coşkun, Recai (2001): Geleneksel Organizasyondan Öğrenen Organizasyona Geçiş: Teorik Çerçeve ve Uygulamaya Yönelik Öneriler. Bilgi. 2000/1, 109-116.
 • Çakır, Mustafa (Ed.) (2020): Bavyera’da Eğitim ve Sağlık Çalışanlarından Korona Günlükleri. Münih: Eğitim Yayınları.
 • Senge, Peter (1990): The Fifth Discipline:The Art and Practice of The Learning Organization. Doubleday.
 • Teki̇n, Seher/ Ayas, Alipaşa (2006): Kimya öğretmenlerinin hizmetiçi eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi: Trabzon örneği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31 (31), 169-178. https://dergipark.org.tr/tr/pub/hunefd/issue/7807/102406 (Son Erişim Tarihi: 06.12.2020).
 • Rao, Parupalli Srinivas (2019): Webinars and their effective use in englisch language teaching and learning. ELT Vibes: Internatioanl E-Journal for in ELT, 5(1), 73-97. https://www.researchgate.net/publication/332031120_WEBINARS_AND_THEIR_EFFECTIVE_USE_IN_ENGLISH_LANGUAGE_TEACHING_AND_LEARNING. (Son Erişim Tarihi: 06.12.2020).
 • Tavşancıl, Ezel/ Aslan, Esra (2001). Sözel, Yazılı ve Diğer Materyaller için İçerik Analizi ve Uygulama Örnekleri. Epsilon Yayınevi, İstanbul.
 • Tezbaşaran, Ata (2008). Likert Tipi Ölçek Hazırlama Kılavuzu. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları. https://www.academia.edu/1288035/Likert_Tipi_Ölçek_Hazırlama_Kılavuzu (Son Erişim Tarihi: 10.12.2020)
 • Warschauer, Mark (2001): Millennialism and media: Language, literacy and technology in the 21st century. AILA Review 14: Applied linguistics in the 21st century, 49-59.
 • Wang, Shiang-Kwei; Su, Hui-Yin (2008): Use of the Çevrim içi seminertool (elluminate) to support training: The effects of webinar-learning ımplementation from student-trainers’ perspective. Journal of Interactive Online Learning, 7(3), 175-194. https://www.ncolr.org/jiol/issues/pdf/7.3.2.pdf (Son Erişim Tarihi: .06.12.2020).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Raporlar
Yazarlar

Cemal YILDIZ Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0002-4382-5307
Germany


Mustafa ÇAKIR Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0002-0503-8564
Germany


Bora BAŞARAN Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0003-0251-5895
Germany


Ümit KAPTI Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0001-9603-2653
Germany

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 8, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Yıldız, C. , Çakır, M. , Başaran, B. & Kaptı, Ü. (2020). Almanya’daki Türkçe Öğretmenlerinin Covid-19 Salgını Döneminde Katıldığı Çevrimiçi Seminerlerle İlgili Betimsel Bir Analiz . Diyalog Interkulturelle Zeitschrift Für Germanistik , 8 (2) , 457-487 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/diyalog/issue/58529/845621

www.gerder.org.tr/diyalog