Cilt: 1 Sayı: 3, 1.06.2012

Yıl: 2012

Makaleler

 

8. GIDALARDA AMBALAJIN ÖNEMİ VE TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİSİ (KARAMAN İLİ ÖRNEĞİ)