Amaç ve Kapsam

Economics, Business and Organization Research (EBOR) dergisi, makale yayınlamak için çift kör hakem değerlendirmesini benimseyen uluslararası bir akademik dergidir. EBOR, işletme, iktisat ve maliye, kamu yönetimi, iletişim ve diğer ilgili alanları da içeren organizasyon bilim alanına ilişkin kavramsal, kuramsal ve araştırma makaleleri yayınlamayı amaçlar. 

EBOR, metodolojik mükemmeliyeti sahip ve literatüre katkı sunan yüksek kaliteli çalışmaları değerlendirmektedir. EBOR bir yılda iki sayı yayınlanır ve ilk sayı Aralık 2019 sayısıdır.