Economics Business and Organization Research
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2687-5942 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Mehmet GÖKERİK |


Economics, Business and Organization Research (EBOR), yılda 2 kez olmak üzere Haziran ve Aralık aylarında yayınlanır. 

Economics Business and Organization Research

e-ISSN 2687-5942 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Mehmet GÖKERİK |
Kapak Resmi


Economics, Business and Organization Research (EBOR), yılda 2 kez olmak üzere Haziran ve Aralık aylarında yayınlanır.