Economics Business and Organization Research
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2687-5942 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Mehmet GÖKERİK | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ebor


Economics, Business and Organization Research (EBOR) dergisi; işletme, iktisat ve maliye, kamu yönetimi, iletişim ve diğer ilgili alanları da içeren organizasyon bilim alanına ilişkin kavramsal, kuramsal ve araştırma makaleleri yayınlamaktadır.

Economics Business and Organization Research

e-ISSN 2687-5942 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Mehmet GÖKERİK | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ebor
Kapak Resmi


Economics, Business and Organization Research (EBOR) dergisi; işletme, iktisat ve maliye, kamu yönetimi, iletişim ve diğer ilgili alanları da içeren organizasyon bilim alanına ilişkin kavramsal, kuramsal ve araştırma makaleleri yayınlamaktadır.