Makale Yayımlama Politikası

Düzeltme ve Düzenleme
Economics, Business and Organization Research , makaleleri Türkçe ve İngilizce yayımlar. Metinler, iyi bir Türkçe ve İngilizce ile yazılmalıdır. Türkçe yazılmış makalelerde genişletilmiş İngilizce bir özetin de bulunması gerekmektedir.

Yayımlama İçin Sıraya Koyma
Tüm düzeltme ve gözden geçirme işlemleri sona erdikten sonra Yayın Kurulu, makalelerin yer alacağı sayıyı çıkarmaya vermektedir. Normalde makaleler arz ediliş tarihlerine göre sıralanır; ancak, kimi hâllerde özel durumlar ve dosyalarla ilgili bazı istisnalar söz konusu olabilmektedir. Böyle bir karar alındığında yazar(lar) bu hususta bilgilendirilirler.

Kabul Mektubu
Eğer yazar ihtiyaç duyar ya da talep ederse, kendisine yayın kurulu tarafından makalesinin durumunu belirten bir kabul mektubu gönderilebilmektedir.

Açık Erişim Sistemi
Economics, Business and Organization Research (EBOR) Dergisi açık erişim politikasına sahiptir. Dergide yükleme, yayınlama, makale işleme ve açık erişim ücreti bulunmamaktadır. Tüm yayımlanmış makalelere ve değerlendirmelere www.dergipark.org.tr/pub/ebor adresinden ulaşılabilir. EBOR dergisi, açık erişim politikası için Budapeşte Açık Erişim Girişimi tanımını benimsemektedir.