İletişim Bilgileri

Başeditör

Doç. Dr. Erhan Aydın
IPAG Business School Paris, France
e.aydin@ipag.fr

Editör

Mehmet GÖKERİK
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
mehmetgokerik@karabuk.edu.tr

Editör Yardımcısı

OSMAN TÜZÜN
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
osman.tuzun@usak.edu.tr

Teknik İletişim

AHMET BOYACI
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
ahmetboyaci@karabuk.edu.tr